Valkoinen Tara 

 

"En ole nähnyt samsarassa mitään

elämää arvokkaampaa.

Siksi, kaikin keinoin,

pyri karkottamaan kuolema kokonaan.

 

Miksi? – Koska yhdistämällä viisaus ja taitavat keinot

se onnistuu ilman pienintäkään vaikeutta."

(Ote harjoitusohjeista)

                                                           

Lyhyt tiibetinkielinen harjoitus ja sen suomennos

        Linkkejä:

12. Tai Situpan opetus

Ringu Tulkun opetus

Vihreä Tara

 

Tulostettava harjoitusteksti (Word)

Selostus perimyslinjasta

Harjoitusohjeet

 

Perimyslinjan rukous

 

Namo gu-ru A-ria Tara je.           Drol-ma Nga gi vang-tsjug Ser-ling-pa

kunnia   guru     jalo     Tara                       Pelastajatar               voimakas            Serlingpa

Kunnia Guru Arya Taralle. Tara, Vagishvara, Suvarnadvipa,

 

Dzo-vo Drom-tön Tshen-nga Dre-pei shab         Dhag-po Dy-tsjen Re-tshen Pom-drag-pa

Atisha          Dromtön        Tshenga       Drepan  jalat (=kunnioittaa) Dhagpo ajan tietäjä Rechen   Pomdrakpa

Atisha, Dromtön Chenga, Drepa, Dhagpo, Dysum Khyenpa, Rechen, Pomdrakpa,

 

drub-tshen Tshö-tsi La-mar sol-va-deb.           U-rdzjen-pa dang Rang-jung Jyn-tön tsjal

kyky suuri      Chökyi          Lama      rukoilen                             Urgyenpa         ja           itse noussut  Yungton voittaja

Mahasiddha Chokyi Lama, rukoilen teitä. Urgyenpa, Rangjung Dorje, Yungton Gyal,

 

Rol-dor Kha-tsjö Vang-po De-shin sheg            Rig-ral dön den Ben-kar Gö shri dze

leikki vajra suullinen harjoitus voimakas ilo mukaan  tuntea perimyslinja hyöty omistaa Benkar ovi herra kunnioitettu

Rolpe Dorje, Kacho Wangpo, Deshin Shekpa, Rikpe Raldri, Tongwa Dönden, Benkar, herra Goshir,

 

Tshö-drag Tsja-mtshoi shab la sol-va-deb             San-dze Njen-pa Mi-tsjö Kön-tshog Vang

Dharma ääni valtameren       jaloissa rukoilen                              Buddha     Nyenpa     Mikyö harvinainen arvokas voimakas

Chödrak Gyamtso, rukoilen teitä. Sangye Nyenpa, Mikyo Dorje, Könchok Wang,

 

Vang-tsjug Do-rdze Tshö-vang Nam-dag Tsen            Kar-ma Tsha-me Dul-mo Pal-tshen-po

voimakas          vajra      Dharma voimakas Namdak Tsen                 Karma        Chamey   kesyttäjätär loistava suuri

Wangchuk Dorje, Chökyi Wangchuk, Namdak Tsen, Karma Chamey, Dulmo, Palchenpo,

 

Ten-pei Njin-mor dzje la sol-va-deb            Dy-dul Do-rdze Pe-ma Njen-tsje Vang

opetuksen   Nyinche hieno teille rukoilen                       paha kesyttää vajra lootus     Nyinche voimakas

Tenpay Nyinche, rukoilen teitä. Dundul Dorje, Pema Nyinche Wangpo,

 

si    shi     tsjug    tsjen Teg-tsho Do-rdze vang         dzjal-ve Lung-ten Jong dzog Ten-pei dag

samsara nirvana pyhä aina opetus paras   vajra           ja             voittaja          rukouslippu           paras  opetusten herra 

Techok Dorje, Pema Garwang Tsal,

 

Lo-drö Tha-je shab la sol-va deb               Do-rdze ku nje Kha-tsjab Do-rdze dang

äly  olento  raja    jaloissa rukoilen                                  vajra       keho         taivas kattaa vajra    ja

rukoilen sinua Lodro Thaye (1.Jamgon Kongtrul), Dorje Kunye, Khatsab Dorje (Karmapa) ja

 

tsjen tshe ö-zer rig-pei do-rdze sog            Tsha tsjy la-mar kyn ngo dze-tshun-ma

tietää           valo säde perimyslinjan vajra jne.                juuri  linja lama    kaikki ruumiillistuma Jetsunma

Khentse Özer, Rigpe Dorje ja muut. Bhaddharika,

joka on kaikkien juuri- ja perimyslinjan gurujen ruumiillistuma,

 

gang gi          min drol       ka bab tsjy pei sol            rim pa drug den nam-pa sol-va-deb

kuka tahansa kypsyttää vapauttaa ohje   perimyslinjan                      aste  kuusi  pitäjät       (monikko) rukoilen

kaikkien niiden, joilla on hänen opetuslinjansa kuusi traditiota hallussa, sen,

joka kypsyttää ja vapauttaa, rukoilen sinua.

 

tsje        ngak dzo-pei     rim-pa thar         tsjin te          tshi me je-she do-rdzei ku tshog drub  

luominen mantra täydellistyminen vaihe kokonaan se mikä saapuu kuolematon viisaus   vajran        keho paras saavuttaa

Anna siunauksesi, että täydellistäisin luomisen, mantran ja saavuttamisen vaiheet,

 

dzjal-va kyn tsje ji shin kor-lo dang          jer-me dön nje hlyn-drub dzin tsi lob.

Buddhat kaikki  syntymä mieli kaltainen pyörä ja        erottamaton hyöty kaksi välitön anna siunauksesi

saavuttaisin parhaimman viisauden ja kuolemattomuuden vajrakehon, olisin erottamaton Chintachakrasta,

joka synnyttää kaikki Buddhat, ja välittömästi täyttäisin omani ja muiden hyödyn.

 

Karma Ngawang Yonten Gyamtso (Jamgon Kongtrul) kirjoitti tämän Valkoisen Taran päivittäisen harjoituksen pyyntörukouksen perimyslinjalle Karma Lhapelin toiveiden mukaan, hänen, jolla on verraton puhdas usko. Hyvä onni vallitkoon! Om. Saavutettakoon hyvä onni. Kumarran maahan kunnioittaen hartaasti kuolematonta Aryaa, jo hänen ajattelemisensa saa neljän Maran kauhut väistymään. Selitän hänen päivittäisen harjoituksensa, jotta korkeat saavutukset, sellaiset kuin pitkä ikä, saavutetaan. Päivän koittaessa tai johonkin aikaan aikaisin aamulla istuudu meditaatioasentoon mukavalle istuimelle.

 

 

Turvautuminen ja bodhicitta

 

Kön  -tshog kyn dy  la-mar tsjab-su-tshi         dro la phen tsjir  ji shin kor-lo drub. (Kolme kertaa)

harvinainen arvokas kaikkiin lamoihin turvaudun          olento -lle hyöty varten mieli kaltainen pyörä saavuttaa

Turvaudun Guruun, kaikki Jalokivet yhdessä. Hyödyttääkseni olentoja harjoitan Chintachakraa.

 

Jos haluat kerätä ansion ja viisauden kertymiä, lausu seuraavat säkeet:

 

Rang nji       drol mei thu   sog ö-zer tsji          pha ma se     tse dyn    kar  tsjen-drang dzjur  

oma sydämeni pelastajattaren sydän elämä valonsäde        jalo äiti perilliset yhdessä eteen avaruus kutsua tulla joksikin

Valonsäteet oman sydämeni elonvoimasta, itseni ollessa Tara,

kutsuvat Aryan ja Bodhisattvat avaruuteen eteeni.

 

Ben-dza sa-ma--dza.

vajra       kokoontua yhteen

Vajra kokoontuminen.

 

 

Seitsenosainen rukous

 

Kön      -tshog   sum   la   da tsjab-tshi          di-pa mi-ge so sor sha

harvinainen arvokas kolme -een minä turvaudun               paha ei hyve erikseen tunnustaa

Turvaudun Kolmeen Jalokiveen, tunnustan kaikki pahat epähyveelliset teot,

 

dro-vei ge  la  dze ji rang         san-dze dzjan-tshub ji tsi dzung

olentojen hyve -ssä iloitsen                   Buddha    bodhisattva  mieli  -ssä pitää

iloitsen olentojen hyvistä teoista, pidän buddhat ja bodhisattvat mielessäni.

 

tsjang-tshub bar-du tsjab su-tshi          rang shen dön ni        rab drub tsjir

valaistumiseen saakka  turvaudun                        oma  muiden hyöty se juuri paras täyttää jotta

Turvaudun Buddhaan, Dharmaan ja Sanghaan kunnes saavutan valaistumisen.

Täyttääkseni omani ja muiden hyödyn täydellisesti

 

tsjang-tshub sem ni tsje-par tsji        tsjang-tshub tshö gi sem ni tsje tsi ne

valaistumis       mieli se juuri kehittää              valaistuminen paras (gen) mieli si juuri kehitettyäni

kehitän bodhimielen. Kun olen kehittänyt valaistumismielen,

 

sem-tshen tam-tse da gi drön dy njer         dzjang-tshub tsjö tsho ji-ong tsje-par tsi

olento           kaikki          minun juhla huolehtia             valaistuminen       teko paras miellyttävä käyttäytyä

pidän huolta kaikista olennoista. Seuraan bodhisattvan kaunista ja täydellistä käytöstä.

 

dro la phen tsir san-dze drub-pa shog. (Kolme kertaa)

olento hyöty varten  buddhuus saavuttaa olkoon

Tulkoon minusta buddha kaikkien olentojen hyödyksi.

 

Lausuttuasi edellisen sulauta seurue (Tara ja bodhisattvat) ei-kaksinaisuuteen. Sano sitten seuraavat sanat:

 

Dro kyn  de den du-gnal tsju tse   dral             de dang mi dral tang njom    tsher ne shog

olento kaikki ilo omistaa kärsimys syy yhdessä vapaa         lo     ja       ei erossa puolueettomuus suuressa levätkööt

Olkoot kaikki olennot onnellisia, vapaita kärsimyksestä ja sen syistä,

erottamattomat onnesta ja levätkööt he suuressa puolueettomuudessa.

 

 

Luomisen vaihe ja mantrajooga

 

Om shu-nja-ta dza-na ben-za so-bha-va e-ma-ko ham

Om     tyhjyys            viisaus   vajra            luonto        olen

Om. Minä olen tyhjyyden ja viisauden vajraluonnon ruumiillistuma.

 

Tong-pei rang tshal hung gi   dra   dang le         do-rdze sung khor nang du tshu-shel tsji

tyhjyyden        oma  taito    hung (gen) ääni korkeus -sta              vajra suojeleva piiri         sisällä   kuukivi      (gen)

Tyhjyyden luonnollinen voima, ´hum´:in ääni,

muuttuu vajra suojamuuriksi, minkä sisällä on valtava kuukivipalatsi.

 

shal-me-khang u  pe    kar  da-ve teng           tam le ut-pal kar-po tam tsji tshen

palatsi            keskus lootus valkoinen kuun päällä            tam -sta     utpala valkoinen tam (gen) merkki

Sen keskellä, Valkoisen lootuksen ja kuunkiekon päällä ´tam´ muuttuu valkoiseksi utpalaksi,

jota ´tam´ koristaa.

 

ö   drö    dön nji   tsje- dy jong    tsjur le             rang nji pha-ma drol-ma da-vei do

valo säteillä hyöty kaksi täyttää  täydellinen tulla joksikin        itse              jalo        pelastajatar   kuun värinen

Valot säteilevät täyttäen kaksi hyötyä ja ne imeytetään takaisin.

Se muuttaa minut Arya Taraksi, joka on syksyisen kuun värinen,

 

shi     dzum      ge   njam ö-zer  nga den    drö               dral-va tsja shab je-she tsjen dyn dze

rauhallinen hymyilevä viehättävästi valonsäde viisi omistaa säteillä           otsa    kädet jalat viisauden silmät 7 kaunistettu

rauhallinen, hymyilevä, kaunis, säteillen viidenvärisiä valonsäteitä,

otsa, kädet ja jalat ovat seitsemän viisauden silmän kaunistamat.

 

tsja je    tsho dzin    jön-pei      the        sin        tsji          ut-pal kar-poi dong-u thu-kar dzin

käsi oikea paras antamisen vasemman peukalo nimetön sormi (gen)        utpala    valkoisen varsi sydämellä pidellä

Oikea käsi ojentuu antamaan parhaan lahjan.

Vasemman käden peukalo ja nimetön pitelevät valkoisen utpalan vartta sydämen kohdalla.

 

dar      kar   tö    jog nam ngei me         dri   sol   nor-bu mu-tig tshu tsje dze tsje pel

silkki valkoinen vartalon peittää viiden alaosa ympäröity pukeutua jalokivet helmet vesi syntynyt kaunis

Hänellä on yllään valkoinen silkkipusero ja paita, jossa on viisi eri väriä,

jalokivien, helmien ja lootusten kauniit koristeet koristavat häntä.

 

u dra li va tag par tsing sing tsjang          da-var tsjabten do-rdze tsjil-drung shu

pää hiukset   niskasta   sidottu  ja vapaasti                  kuun nojata vasten        vajra      asento          istua

Hänen pitkä tukkansa on niskasta sidottu ja riippuu vapaana.

Selkä nojaa kuunkiekkoa vasten ja hän istuu vajra-asennossa.

 

ne sum om a hung gi ö-zer tsji       je-she sem-pa ben-za sa-ma-dza.

paikka kolme om a hung (gen) valo säde (gen) viisaus olento        vajra kokoontuminen

Om ah hum. Kolmesta kohtaa hänen kehossaan säteilee valonsäteitä kutsuen viisausjumaluuden.

 

Za hung bam ho nji su me par tim.

za   hung     bam    ho kahdeksi ei      sulautua

Se sulautuu erottamattomaksi.

 

Lar jang ö   drö   rig  nga tsjen drang tsjur             vang hla     nam tsi ngö-par vang-kur tshol.

uudelleen valo säteillä perhe kuusi kutsua tulla joksikin              voima jumaluus (mon) (gen) ilmestyminen initiaatio pyytää

Valonsäteet säteilevät uudelleen ja viisi Buddhaa kutsutaan.

"Initiaatiojumaluudet! Antakaa minulle vihkimys!"

 

Sol-va tab-pei vang gi lha nam tsi     om sar-va ta-tha-ga-ta a-bi-ke ka ta sa-ma-ja shri je hung

pyydettyäni          voima (gen) jumaluudet (gen)   om kaikki          buddhat         initiaatio          vala

Tuon pyynnön johdosta initiaatiojumaluudet lausuvat:

"Om Kaikkien Tathagatojen initiaation ja sitoumuksen loisto Hung."

 

she sung     vang-kur ku gang  dri-ma dag         ri dag ö-pa-me tsi ur tsjen dzjur.

täten sanottuani initiaatio keho täyttää   tahra puhdistua         perhe johtaja Amitabha (gen) pää koristus tulla joksikin

He antavat initiaation niin, että keho täyttyy ja tahrat puhdistuvat pois.

Perheen mestari, Amitabha  kruunaa ylimpänä koristuksena.

 

Drul-pei lha-mö dag la tshö tsing tö       om aria tare ben-za ar-gham pa-dam pupe dy-pe a-lo-ke

ulosvirrannut jumalatar (mon) uhrata ja  ylistää        om jalo Tara         vajra pesuvettä juomavettä kukkia suitsuketta valoa

Ulosvirranneet jumalattaret uhraavat minulle lahjoja ja ylistävät minua.

Om Arya Taralle vajra jalkojen pesuveden, juomaveden, kukkien, valon,

 

gen-dhe ne-vi-de shab-ta tra-ti-tsa a hung so-ha.

parfyymiä  ruokaa        musiikkia pyydän hyväksy hung olkoon niin

tuoksun, ruuan ja musiikin lahjat, pyydän sinua hyväksymään ne, hung, olkoon niin.

 

Lha dang lha min tsö pen tsji      shab tsji pe-mo la dy de

jumalat ja puolijumalat päälaki                     jalkoihin    lootus (-lle) kumartaa

Deevat ja asurat ovat kumartaneet päänsä lootusjalkoihisi. 

 

phong-pa kyn-le drol dze ma        drol-ma jum la tsja-tshal tö.     

puute       kaikki -sta vapaa tehdä feminiini pelastajatar  äiti  -lle kunnioittaa ylistää                                                 Kunnioitan ja ylistän äiti Taraa, joka tuo vapautuksen kaikesta puutteesta.

 

Thu-kar pe dar khor-loi te-var tam              teng og om ha tshib tsje ji dru tsje

sydämessä lootus kuu -lla pyörän navassa tam             yläpuoli alapuoli om ha pinna 8 tavu kirjain 8

Pyörän keskustassa, lootuksen ja kuun keskellä sydämessä on tam. Sen yläpuolella on om, alhaalla on ha

 

je kor         tön  dei dog tsen jö me sal        om ta-re tut-ta-re tu-re so-ha.

myötäpäivään syksy kuun väri          liikkua ei kirkas

 ja ympärillä kahdeksan tavua myötäpäivään järjestettyinä, kirkkaina ja selkeinä, syksyisen kuun värisinä.

Om, oh pelastajatar! Rakastava! Nopea! Svaha.

 

 

 

Pitkän iän harjoitus

Kun aiot resitoida mantraa, johon on lisätty pitkään ikään liittyvä osa, lausu ensin seuraava:

 

Tam tar om hai bardu phel ngag gö

Tam  ympäri om ha:n asti   laajeta  mantra kiertää

Tamin ympärillä on mantran lisäosa om:n ja ha:n välissä.

 

ö drö rang shen drib dzjang tse pal phel

valo säteillä itse muut tahra puhdistaa elämä loisto lisätä

Valot säteilevät puhdistaen omani ja muiden esteet, pidentäen elinikäämme ja parantaen hyvinvointiamme.

 

pak-tshö dzin-lab ten-  jöi    tse-  tshu dy

Arya            siunaus   elollinen eloton elämä sisältö kerätä

Ne vievät lahjoja Aryoillle, ja keräävät heidän siunauksensa sekä kaiken elollisen ja elottoman energian.

 

rang thim tse dang je-she tsho thob dzjur.

minuun sulautua elämä ja viisaus korkein saavutettakoon

Se sulautuu minuun, ja saavutan korkeimmanlaatuisen elämän ja viisauden.

 

Päivittäisenä harjoituksena lausu enimmäkseen seuraavaa mantraa:

Om ta-re tut-ta-re tu-re ma-ma a-ju pun-je dza-na phu-trim ku-ru so-ha.

Om pelastaja rakastava nopea                          elämä     viisaus                                 olkoon niin

Om, oh pelastajatar! Rakastava! Nopea! Anna minulle elämä, ansio ja viisaus! Svaha.

 

Resitoi joskus näin:

 

Ri-dag la-me tshi-me tse-wang tsol

perhe herra gurun kuolematon elämänvoima pyytää

Perimyslinjan guru antaa kuolemattomuuden initiaation;

 

gy-pe tsjy kul de ji thu ö-tsji

hartaus virta kutsua tämä juuri myötätunto valon

häntä kohtaan tunnettu hartaus saa valonsäteet säteilemään hänen sydämestään

 

khor   de     ten jöi tse tshy dang-ma dy

samsara nirvana vakaa elämä astia mehu       kerätä

ja ne keräävät kaikki samsaran ja nirvanan elolliset ja elottomat elämänenergiat

 

hlung-dze nang shug shu-gol ga ne ly

almukulho    sisältö    kiehua sulaa kiehua yli  

hänen almukulhoonsa, jossa ne sulavat yhteen, kiehuvat ja kuohuvat yli astian reunan.

 

rang ly tshi-me dy-tsi gang-war dzjur.

minun keho kuolematon nektari täyttyä tulla joksikin

Kehoni täyttyy kuolemattomuuden nektarista.

 

Om ta-re tut-ta-re tu-re ma-ma a-ju pun-je dza-na phu-trim ku-ru so-ha.

Om pelastaja rakastava nopea minun pitkä ikä ansio   viisaus   rikkaus Kuru (onnen maa) olkoon niin

Om, oh pelastajatar! Rakastava! Nopea! Anna minulle elämä, ansio ja viisaus! Svaha.

 

 

Visualisaation sulauttaminen

 

Nö- tshu   ö   shu   rang dang tam jig tshang

astia sisältö valo sulautua itse        ja    tam-kirjain    ja

Ympäristö ja siinä olevat olennot sulautuvat valoon.

 

Mi mik ö-sal tsja-tsha-tshen-por tim.

visualisaatio valo kirkas mahamudraan sulautua

Jopa tam ja minä itse sulaudumme mahamudran kirkkauteen.

 

Uudelleen ilmestyminen

 

Lar jang phag-mei kur sal dru sum tshen   

uudelleen    aryan      kehona kirkas kirjain 3  koristaa

Ilmestyn uudelleen Aryan kehona kolmen kirjaimen koristamana.

 

tshö kun lha ngag je-she rol-pa-o.

ilmiö kaikki jumaluus mantra viisaus leikkiä

Kaikki ilmiöt ovat jumaluuden, mantran ja viisauden leikkiä.

 

 

Virheiden tunnustaminen

Tunnusta virheet lausumalla aakkoset, sata tavua ja keskinäisen riippuvaisuuden päätöslause:

 

Aakkoset

Om a aa i ii u uu ri rii li lii e ee o oo am a

ka kha ga ghaa nga

tsa tsha dza dzaa nja

tra thra dhra draa na

ta tha dha daa na

pa pha bha baa ma

ja ra la va

sha ka sa ha ksha so-ha.

 

 

Sadan tavun mantra

 

Om ben-za sa-to sa-ma-ja         ma-nu pa-la-ja        ben-za sa-to te-no-pa    ti-tra dri-to me-bha-va. 

            vajra   olento    sitoumus                                                         vajra    olento    vakaa               vakaus pysytellä

Om Vajrasattva sitoumuksen tähden suojele minua huolenpidollasi, pysy vakaana minussa,

 

Su-to ka-jo me-bha-va      su-po ka-jo me-bha-va         a-nu rak-to me-bha-va

onni                                                terveys                                           rakkaus

johdata minut täyteen tyydytykseen, auta minua kehittymään terveellä tavalla, tue minua rakkaudellasi, 

sar-va sidd-hi me-ntra ja-tsa              sar-va kar-ma su-tsa-me.

kaikki        kyvyt                                                    kaikki       toiminta

anna minulle kaikki kyvyt. Oikean toiminnan kautta

 

Tsi-tam shi-ri ja gu-ru hum            ha-ha-ha-ha-ho bha-ga-van

mieleni                       guru                                                         (ilo)       buddha

tulkoon mielestäni kelvollinen (neljä rajatonta pohdiskelua ja niiden iloinen leikki).

 

Sar-va ta-tha-ga-ta ben-za ma-me-mun-tsa ben-za bha-va ma-ha sa-ma-ja sa-to ah.

kaikki          buddhat          vajra                                         vajra                        suuri       sitoumus  olento

Transsendenttinen saavuttanut voittaja, kaikkien tathagatojen ruumiillistuma. Älköön tuhoutumaton koskaan erotko minusta. Tulkoon minusta tuhoutumattoman pitäjä. Sellainen suuri sitoumus.

 

Keskinäisen riippuvuuden päätöslause

 

Om je dhar-ma he tu tra bha-va he-tun te-ken ta-tha-ga-to ha-ja va-de te-ken tsa-jo ni-rod-ha

Kaikki ilmiöt ilmenevät johtuen syistä. Tathagata on opettanut nämä syyt. Suuri Askeetti opetti

 

e-vam vadi ma-ha shar-ma-na so-ha.

myös niiden lakkaamisen.

 

 

Tormalahja

 

Jos haluat uhrata torman (uhrikakun), tee seuraavasti:

 

Ram jam kham

tuli      ilma     vesi   (puhdistava mantra)

 

rin-tshen nö-du dru sum ö-du shu        tor-ma zag-me dy-tshii tsja-mtshor dzjur

kallisarvoinen astiassa tavu 3  valoon sulautua        uhrikakku loputon       amrita    mereksi         muuttuu

Kolme tavua sulaa valoon kallisarvoisessa astiassa ja muuttuu loppumattomaksi tormaksi, amritan (nektarin) mereksi.

 

Om ah hung (Lausu nämä kolme tavua kolme kertaa.)

 

 

Tu sog ö-tsji se tse dze-tshun-ma            dyn-khar tsjen-drang ben-za sa-ma-dza

sydän elämä valon poika yhdessä jetsunma                 eteen         kutsua                vajra       kokoontuminen

Valonsäteet elonaineksesta sydämessä kutsuvat Bhadharikan ja Bodhisattvat eteeni avaruuteen. Vajra kokoontuminen.

 

Pe-ma ka-ma-la-ja sa-tom

lootus           istuin         tarjota

Lootusistuin teille!

 

Om ta-re tut-ta-re tu-re sa-pa-ri-va-ra i-dam ba-lin-ta ka-ka ka-hi-ka-hi (kolme kertaa)

om  pelastaja rakastava nopea    seurue                syö       uhrkikakku              kuluta kuluta

Om Tara (Pelastajatar) Tuttara (Rakastava) Ture (Nopea) ja seurueesi, syökää, syökää, syökää! Syökää tämä torma!

 

 

Ylistä ja lahjoita lausuen:

 

Om aria tare ben-za

om   arya  Tara   vajra

Om Arya Taralle vajra

 

ar-gam pa-dam pu-pe du-pe a-lo-ke gen-de ne-vi-de shap-ta tra-ti-tsa ah hung so-ha.

juomavesi  pesuvesi kukat   suitsuke  valo        parfyymi    ruoka        musiikki       olkaa hyvä ah   hung  olkoon niin      

veden, jalkojen pesuveden, kukkien, valon, tuoksun, ruuan ja musiikin lahjat.

 

Kor-va-le drol ta-re ma             tut-ta-re ji dzi tsje drol       

samsarasta vapauttaa Tara äiti              rakastava tämä pelko 8 vapauttaa

Tarema, joka vapauttaa samsarasta, Tuttara, joka vapauttaa kahdeksasta pelosta,

 

tu-re na-va nam le drol            drol-ma-la jang tsja-tshal tö.

nopea   sairauksista     vapauttaa            vapauttajaa  myös   kunnioittaa ylistää

Ture, joka vapauttaa kaikesta sairaudesta, kunnioitan ja ylistän häntä.

 

Pa ma dzjal-va se-tse-tsji          tshö tor she la da khor-tse

isä  äiti     voittaja      poikineen                uhri  torma täten   minä seurueineni

Tara, Buddhat ja Bodhisattvat, vastaanottakaa tämä tormalahja

ja antakaa minulle ja minusta riippuvaisille jatkuva suojeluksenne ja siunauksenne.

 

tag-tu sung tsjob dzin-tsi-lob          tshö-tsjong jyn-ring tshö-va sog

aina        ero      suojella     siunaus                 dharmansuojelija pitkäikäisyys elää      ym.

Antakaa meille ravinto, joka varmistaa dharmatoiminnan pitkäikäisyyden.

 

tsho   thyn ngö-drub ma ly    tshol.

korkein tavallinen siddhi ei poikkeusta taata

Antakaa meille kaikki korkeimmat ja maalliset henkiset kyvyt.

 

 

Sadan tavun mantra (ks. edellä)

 

 

Rukous lähteä

 

Jos sinulla ei ole kohdetta esittävää kuvaa kuvittele jumalattaren lähtevän kun lausut:

 

Ben-za mu

vajra

Vajra lähtö.

 

 

Rukous jäädä

 

Jos sinulla on kuva, kuvittele jumalattaren jäävän siihen lausuessasi:

 

Om su-tra ti-dra ben-za je so-ha.

                   liikkumaton vajra        olkoon niin

Om oh kokonaan liikkumaton vajra! Svaha.

 

 

Omistusrukous

 

Luo erinomaista hyvää karmaa lausumalla tämä omistusrukous ja hyvän onnen toivotus:

 

Ge di dzjal jum she-rab pha rol tsin            da shen dro-va kyn tsi njur drub tsing

ansio tämä buddha äiti  Prajnaåaramita                       minä muut    olennot  kaikkien  pien    saavuttaa ja

Tämän hyvän työn kautta saavuttakaamme minä ja kaikki muut olennot, me kaikki, pian Buddhien äidin, Prajnaparamitan tila.

 

tsje kyn dze-tsun drol me dze su zung        tshe dang je-she tsje-pei tra-shi sho.

olento kaikki jetsun         droman                                          elämä  ja    viisaus   kasvaa     onni      olkoon

Olkoon kaikilla olennoilla hyvä onni olla Bhadharikan suojaamia ja vallitkoon onni viisauden ja elämän lisääntyessä.

 

Tämän Aryan päivittäisen harjoituksen kirjoitti Lodro Thaye vastauksena todellisen dakinin, Pema Tsewangin pyyntöön ja taivaallisia aineksia sisältäneeseen uhrilahjaan. Se kirjoitettiin Nyingpo Takten Gatsalissa (Devi-Koti; intialaisen pyhän paikan mukaan nimetty Jamgon Kongtrulin retriittipaikka Palpungin luostarissa Tiibetissä) astrologisesti erittäin suotuisissa olosuhteissa kasvavan kuun kuudentena päivänä ihmeiden kuukautena (tiibetiläisen kuukalenterin ensimmäinen kuukausi). Olkoon kaikki onnekasta!

 

   
  Jamgon Kongtrulin retriittipaikka rakennettiin 1800-luvulla yhteen Itä-Tiibetin 25 pyhästä paikasta. Siellä pidetään nykyisinkin retriittejä. Kuva: www.jamgonkongtrul.org  

 

Selostus perimyslinjasta (ks. Perimyslinjan rukous)

 

Vagishvarakirti. Yksi Nalandan ja/tai Vikramashilan kuudesta "portinvartijasta" (pääoppineesta), Naropan (956 - 1040) aikalainen. Hän piti hallussaan Tara tantran perinnettä, joka saa alkunsa 600-luvulta kashmirilaiselta Suryaguptalta (nimi saattaa olla myös Rajigupta). Eri tantrojen perusteella hän kirjoitti kolme "Kuoleman pettämistä" koskevaa tekstiä. Ne ovat ensimmäisen Valkoisen Taran harjoituksen ja kaikkien sitä seuranneiden harjoitusten perusta. Hän on kaikkien Valkoisen Taran perimyslinjojen perustaja. Linjoista viisi tuotiin Tiibetiin.

 

Suvarnadvipa (tiibetiksi Serlingpa). Nimi viittaa Sumatraan. Tämä on Sumatran Dharmakirti (erotuksena kuuluisasta intialaisesta Dharmakirti-nimisestä filosofista). Hän eli 600-luvulla ja hänestä tuli Atishan pääopettaja ja Mielenharjoitusta koskevien opetusten keskeisin lähde. Atisha meni Intiasta Sumatralle ja opiskeli siellä Dharmakirtin alaisuudessa 12 vuotta: vuodesta 1013 vuoteen 1025. Atishan tavoin Dharmakirti tunsi suurta hartautta Taraa kohtaan; tämä harjoitus oli ollut tunnettu Sumatralla jo jonkin aikaa. (Taraa koskeva kirjoitelma vuodelta 778 löytyy naapurisaarelta Jaavalta.) Dharmakirtin ei kuitenkaan tiedetä kirjoittaneen yhtään Valkoisen Taran harjoitustekstiä ja Atishan perinne pohjautuu lähinnä Vagishvarakirtin teoksiin.

 

Atisha Dipamkara. 982 – 1054. Hän oli alun perin bengalilainen prinssi, josta tuli maallikko tantranharjoittaja. Hän otti munkin valat pääluostareissa kuten suuressa Nalandassa ja suhteellisen pienessä Vikramashilassa. 31-vuotiaasta 43-vuotiaaksi hän opiskeli Dharmakirtin alaisuudessa Sumatralla. Kun Naropa kuoli vuonna 1040, Atisha peri tämän aseman Nalandassa ja Vikramashilassa. Samana vuonna hän kuitenkin lähti kolmen vuoden mittaiseksi aiotulle matkalle Tiibetiin Naropan pyhäinjäännökset mukanaan. Viivyttyään Kathmandun laaksossa hän saapui Länsi-Tiibetiin 60-vuotiaana vuonna 1042. Hän rakennutti Tara-temppelin nimeltä Dolma Lhakang Keski-Tiibetiin ja asetti Naropan pyhäinjäännökset sinne. Sota Nepalissa esti häntä palaamasta Intiaan. Hän jäi Tiibetiin yhdeksäksi vuodeksi ja kuoli siellä 72-vuotiaana.

 

Valkoisen Taran harjoituksesta syntyi Tiibetiin Atishan opetusten mukainen perinne. Atisha kirjoitti kolme lyhyttä Tara-tekstiä, joista yksi on Valkoisen Taran harjoitus. Hänen kirjoittamansa ylistyssäe lisätään yleensä Tara-harjoituksiin, esimerkiksi Vihreän Taran 21 ylistyssäkeeseen:

 

Tshja-tshal ta-re njur-ma pa-mo

tu-tta-re ji dzi-pa sel-ma

tu-re dön kyn dzjin-pe drol-ma

so-ha ji-ge tsjö-la dy dö.

Kunnia. Tare, hän joka on nopea, sankaritar,

hän joka poistaa kaiken pelon Tuttare(lla),

Pelastajatar, joka antaa kaiken hyödyn Ture(lla),

kumarran Sinua maahan asti, svaha.

 

Atisha opetti tiibetiläisille Vaghisvarakirtin kolme sadhanaa, Harjoitukset kuuluvat kriya-tantraan, joka painottaa hartautta, selibaattia, puhtautta ja raittiutta.

 

Dromton. 1005 – 1064. Atishan tiibetiläinen pääoppilas ja khadampa-koulukunnan perustaja.

 

Chen-nga Tsultrim Bar. 1038 – 1103. Yksi Dromtönin kolmesta pääoppilaasta.

 

Yepay Drepa. Hän vastaanotti Atishan Valkoisen Taran perinteen Chen-nga Tsultrim Barilta ja lisäksi nk. Bari-perinteen: Vagishvarakirtin oppilas Amoghavajra näki Valkoisesta Tarasta näkyjä ja hänen oppilaansa, Bari Lotsawa (1040 – 1111), joka oli sakya-luostarin apottina, toi perinteen Tiibetiin. Hänen oppilaansa Lenagpa opetti Yepay Drepaa, joka kykeni näiden ohjeiden mukaan pidentämään elinaikaansa neljästi. Ensi hän eli 60-vuotiaaksi, sitten 70-, 80- ja lopulta 95-vuotiaaksi.

 

Dhagpo Lharje. 1079 1153. Hänet tunnetaan nimellä Gampopa. Hän vastaanotti Atishan ja Barin perinteet Yepay Drepalta vuonna 1120 ja yhdisti ne. Se tapahtui yhdeksän vuotta sen jälkeen, kun Gampopa oli opiskellut Milarepan luona 13 kuukautta. Myöhemmin Gampopa sai haltuunsa vielä Nyukrumpan perinteen, joka sai alkunsa Atishan Naljorpa-nimiseltä tiibetiläiseltä oppilaalta. Gampopan kautta Valkoisen Taran perinne levisi eri kagyu-koulukuntiin. Tässä esitelty perimyslinja kuuluu karma kagyu-koulukuntaan ja liittyy erityisesti sen tiettyihin jidam-harjoituksiin, jotka eroavat yleisestä mahamudra-perinteestä.

 

Dusum Khyenpa. 1110 – 1193. Ensimmäinen Karmapa.

Drogön Rechen. 1148 – 1218. Ensimmäisen Tai Situpan aiempi inkarnaatio.

Pomdrakpa. 1170 – 1249. 

Mahasiddha Chökyi Lama. 1206 – 1283. Chokyi Lama on toisen Karmapan, Karma Pakshin dharmanimi.

Urgyenpa. 1230 – 1312.

Rangjung Dorje. 1284 – 1339. Kolmas Karmapa.

Yungtön Dorje Pal. 1296 – 1376. Tunnetaan myös nimellä Yungton Shikpo.

Rolpe Dorje 1340 – 1383. Neljäs Karmapa.

Kacho Wangpo 1350 – 1405. Toinen Sharmapa.

Deshin Shekpa 1384 – 1415. Viides Karmapa.

Rikpe Raldri. 1400-luvulla elänyt opettaja.

Tongwa Dönden. 1416-1453. Kuudes Karmapa.

Benkar Jampal Zangpo. 1400- ja 1500- luvulla.

Goshir Paljor Döndrub. 1427 – 1489. Ensimmäinen Gyaltsab.

Chödrak Gyamtso. 1454 – 1506. Seitsemäs Karmapa.

Sangye Nyenpa. 1457 – 1525. Siddha Tashi Paljor, ensimmäinen Sangye Nyenpa.

Mikyo Dorje. 1507 -1554. Kahdeksas Karmapa.

Könchok Wang. 1526 – 1583, tunnettu myös nimellä Könchok Yenlak.

Wangchuk Dorje. 1556 – 1603. Yhdeksäs Karmapa. Tärkeä hahmo Valkoisen Taran perimyslinjassa. Hän kirjoitti teoksen nimeltä Drolkar Chenmo (Suuri Valkoinen Tara).

Chökyi Wangchuk. 1584 – 1630. Kuudes Sharmapa. Kirjoitti Valkoisen Taran sadhanan nimeltä Kaikkien siddhien antaja.

Namdak Tsen. Tunnistamaton, mahdollisesti osa edellisen nimeä.

Karma Chamey. 1613- 1678. Sharmapan oppilas. Kuuluisa 13-vuoden mittaisesta retriitistä vuosina 1645 – 1667, joista seitsemän viimeistä vuotta Nedo Mingyur Dorje oli mukana retriitissä. Karma Chamey kirjoitti Mingyur Rinpochen näyt muistiin mielitermoina [terma on piilotettu aarre]. Nämä sadhanat muodostavat nedo kagyu perinteen ja ovat phalyul nyingma -koulukunnan keskeinen perusta.

Dulmo. Ensimmäinen Dulmo Rinpoche. Nykyinen korkea kagyu-lama asuu Damkar-luostarissa lähellä Jekundoa Tiibetissä.

Palchenpo. 1695 – 1735. Palchen Chökyi Dondrup, kahdeksas Sharmapa.

Tenpay Nyinche. 1700 – 1774. Tunnetaan nimellä Chökyi Jugne, kahdeksas Tai Situpa. Perusti Palpungin luostarin ja kirjoitti Valkoisen Taran lyhyen päivittäisen harjoitustekstin.

Dundul Dorje. 1733 – 1797. Kolmastoista Karmapa.

Pema Nyinche Wangpo. 1774 – 1853. Yhdeksäs Tai Situpa.

Techok Dorje. 1797 – 1868.  Neljästoista Karmapa. Laajensi Sharmapan tekstiä 9. Karmapan opetusten perusteella. Se löytyy 24-osaisesta Rumtekin luostarin painoksesta.

Pema Garwang Tsal. 1813 – 1899. Ensimmäinen Jamgon Kongtrul. Hän kirjoitti tämän perimyslinjan rukouksen ja riimitteli kahdeksannen Situn lyhyen sadhanan runomuotoiseksi. Perimyslinjan rukoukseen on lisätty myöhemmin uusia mestareita.

Khachab Dorje.  1871 – 1922. Viidestoista Karmapa.

Pema Wangchuk Gyalpo. 1886 – 1952. Yhdestoista Tai Situpa.

Khentse Özer. 1904-1953. Toinen Jamgon Kongtrul.

Rigpe Dorje. 1923 -1981. Kuudestoista Karmapa.

 

Bhaddharika, viittaa Taraan, "arvoisa rouva", tiibetiksi jetsunma.

 

Opetuslinjan kuusi traditiota:

1.        Atishan linja: yllä kuvattu linja.

2.        Bari-perinne (ks. yllä)

3.        Ngok-perinne. Kadampa-opettaja Ngok Lotsawa Loden Sherab 1059 – 1159 opiskeli nuorena Kashmirissa. Hän käänsi ja opetti mm. Maitreyan viittä opetusta ja toimi Palzangpun luostarin apottina.

4.        Nyen-perinne. Nyen Lotsawa Darma Drak käänsi mm. Kalachakra tantran ja 21 ylistystä Taralle.

5.        Vanaratna-perinne. Vanaratna (tiib. Nachi Rinchen) 1384 – 1468 tunnetaan "viimeisenä pandiittana". Hän synty luultavasti bengalilaisena prinssinä ja ryhtyi munkiksi 8-vuotiaana. Taranathan mukaan hän tuli Kamputseasta. Hän opiskeli Ceylonilla ja matkusti Tiibetiin ensimmäisen kerran vuonna 1453. Hän kuoli Nepalissa 84-vuotiaana.

6.        Naljorpa-perinne. Perinne on lähtöisin Atishan Naljorpa-nimiseltä oppilaalta ja se siirtyi Gampopalle Nyuk Rumpan kautta.

 

Tämä perinteinen lista ei sisällä esim. Marpan Tiibetiin tuomaa Valkoisen Taran traditiota. Se sisältyy Jamgon Kongtrulin teokseen Kagyu Ngakdzo.

 

 

Valkoisen Taran harjoitusohjeet

(Jotta harjoitus olisi tehokas, siihen tarvitaan myös suulliset ohjeet, initiaatio ja lung perinnettä hallussaan pitävältä gurulta. Näiden ohjeiden lukeminen voi kuitenkin auttaa ymmärtämään vajrayanaharjoituksia yleensä ja valmistaa myöhempään harjoitukseen. Ks. perinteen siirto.)

 

Sisältö:

 

Nektariruukku: Kalyani Chintachakran pitkän iän harjoituksen ohjeet

Atisha Dipamkaran puhtaan ja muihin traditioihin sekoittumattoman perinteen mukaan

 

Alkurukous

Osa yksi – Alkuharjoitukset

1.        Neljä yleistä alkuharjoitusta

a.        Vajrasattvan mietiskely ja mantra, joka puhdistaa olemuksemme

b.        Turvautuminen ja bodhimielen kehittäminen, joka vie meidät pois vääriltä ja alemmilta poluilta

c.        Mandalalahja, joka täydellistää kertymät

d.       Gurujooga, joka tuo siunaukset nopeasti

 

2.        Erityismenetelmät kertymien kokoamiseksi.

a.        hyvän onnen suhteellisen kertymän kokoaminen

b.        viisauden absoluuttisen kertymän kokoaminen

 

 

Osa kaksi – Varsinainen harjoitus

 

1.        Utpattikrama (kehittelyvaihe)

1. Jumaluusjooga

a.        Jumaluusjoogan harjoittaminen neljän aspektin avulla

     1)     Lähestymisen aspekti

     2)     Lähelle tulemisen aspekti

     3)     Saavuttamisen aspekti

     4)     Suuren saavutuksen aspekti

b.        Lahjat ja ylistykset

c.        Selkeyden, vakauden ja puhtauden mielessä pitämisen harjoittelu

     1)     Jumaluuden selkeästi ilmentyvän hahmon kehittely

     2)     Vakaan itseluottamuksen kehittäminen

     3)     Puhtauden mielessä pitämisen harjoittelu

 

2. Mantran lausumisjooga

        a.      Toiveet täyttävän pyörän mietiskeleminen

        b.      Varsinainen mantraharjoitus

                         1)     Lakkaamisen mantra-harjoitus

                         2)     Vajra mantra-harjoitus

                         3)     Valon säteileminen ja takaisin imeyttäminen mantraa ääneen lausuttaessa

 

2.        Sampannakrama (täydellistämisvaihe)

1. Täydellistämisvaihe, johon liittyy erityispiirteitä

 a.     Suojaavan kehän mietiskely

 b.     Elämän kiinnittäminen sydämeen

 

                 2. Täydellistämisvaihe ilman erityispiirteitä

 

Osa kolme – Päätös

 

_________________________

 

 

Nektariruukku: Kalyani Chintachakran pitkän iän harjoituksen ohjeet

[Kalyani: "Voittamaton", Chintachakra: "Toiveet täyttävä jalokivi"]

Atisha Dipamkaran puhtaan ja muihin traditioihin sekoittumattoman perinteen mukaan

[Kommentaari on tehty pitkää harjoitustekstiä varten, mutta sitä voi käyttää lyhyessä harjoituksessa soveltuvin osin.]

 

Alkurukous:

 

Namo Guru Arya Tara ya – Kunnia jalolle Taralle!

 

Suuruuden kamferintuoksuisista fyysisistä merkeistä tihkuu sadoittain sädehtiviä nektarin virtoja,

 jotka kasvattavat tämän maailman pitkäikäisyyden elämännesteen aarretta.

Sydämeni kirkkaus, hän asuu siellä aina guruna.

 

Hänestä alkaa myötätuntoisten gurujen muodostama perinteen siirtolinja;

näillä guruilla on hallussaan se kahden siddhin aarre,

joka tämän perinteen kautta saavutetaan,

ja he antavat sen muille.

Kumarran syvään heidän lootusjalkojensa juuressa.

 

Vaikka tiedän monien perinteiden olevan parasta nektaria,

kerron verrattomasta voimasta ja keskeisestä ytimestä, joka on omassa perinteessäni:

Atishan yhteen kootuissa opetuksissa,

joihin Karma Kamtsangin ja Jonangpan ohjeet sisältyvät.

[Jonangpa viittaa jonangpa-koulukunnan suureen mestariin Taranathaan, synt. vuonna 1575.]

 

Acharya Vagishvarakirti on sanonut:

"Niin kauan kuin henkilö, joka on kesyttänyt aistinsa

ja käyttäytyy dharman mukaisesti,

elää samsarassa,

niin pitkään hän kartuttaa kertymiä

kuten [moraalisen elämän tuomia] ansioita,

ja kehittää sitä, mikä saa aikaan valaistumisen.

 

En ole nähnyt samsarassa mitään

elämää arvokkaampaa.

Siksi, kaikin keinoin,

pyri karkottamaan kuolema kokonaan.

 

Miksi? – Koska yhdistämällä viisaus ja taitavat keinot

se onnistuu ilman pienintäkään vaikeutta."

 

Täten, pitkän iän saavuttamiseksi

on oikein alusta alkaen

syventyä kaikella ahkeruudella harjoitusta tekemällä

tähän vertaansa vailla olevaan jumaluuteen,

joka on valaistumisen saavuttamisen paras perusta.

 

Tällainen käsittämätön menetelmä on saanut alkunsa perinteestä,

jonka meille välitti myötätuntoinen opettaja,

ja se on parempi kuin ulkoiset keinot, kuten erityisten ainesten käyttäminen,

lääkkeet ja myönteisten riippuvuussuhteiden luominen.

 

Se on täydellinen ja ihana niille, jotka harjoittavat sisäistä joogaa.

 

Suhteellisella tasolla se suojaa kaikilta peloilta ja esteiltä valaistumisen tiellä,

mm. kahdeksalta ja kuudeltatoista pelolta.

Se antaa kuolemattoman elämän nopeasti ja helposti

ja absoluuttisella tasolla korkeimman siddhin.

 

Se on selkeästi opetettu mm. Tarabhava-tantrassa ja kuuluu Shri Hasaraja-opetusten ryhmään,

joka on yksi anuttara äiti-tantrojen kuudesta alalajista.

 

Tähän lumivuorten maahan

on virrannut neljä, viisi, kuusi tai muu määrä nektarin virtoja

Chintachakran harjoitusohjeiden perinteitä.

 

Niiden joukossa on tämä pätevä kokemukseen ja vakaumukseen perustuva linja,

joka on korkein siksi, että siihen liittyy sekä pitkän iän siddhin että mahamudran viisauden esteetön saavutus.

Se on linja, joka siirtyi Acharya Vaghisvarakirtin ja Shri Suvarnadvipan oppilaalta Shri Dipamkaralta meille toisen Buddhan, lääkärimunkin (Gampopan) kautta.

 

Se on siirretty sukupolvelta toiselle Lokeshvara Karmapoiden ja heidän oppilaittensa jidam-jumaluutena ja sitä koristaa ristiriitojen aikakauden Vajradharan (Taranathan) nektarinkaltainen puhe.

 

 

Selitän nyt erikseen kaikki puhtaina säilyneet syvälliset ohjeet, ne ovat kuin niiden jalokivien ydinolemus, jotka kykenin gurultani vastaanottamaan.

 

Tämä on kolmessa osassa:

1.        Alkuharjoitukset

2.        Varsinainen harjoitus

3.        Päätös.

 

Näistä ensimmäinen:

Osa yksi – Alkuharjoitukset

 

Tämä on kahdessa osassa:

3.        Neljä yleistä alkuharjoitusta

4.        Erityismenetelmät kertymien kokoamiseksi.

 

1. Neljä yleistä alkuharjoitusta jakaantuu neljään alaotsikkoon, jotka ovat

a)       Vajrasattvan mietiskely ja mantra, joka puhdistaa olemuksemme

b)       Turvautuminen ja bodhimielen kehittäminen, joka vie meidät pois vääriltä ja alemmilta poluilta

c)       Mandalalahja, joka täydellistää kertymät

d)       Gurujooga, joka tuo siunaukset nopeasti

 

 

Näistä ensimmäinen:

Vajrasattvan mietiskely ja mantra

 

Nouse aamunkoitteessa ennen varisten vaakuntaa ja peseydy hyvin.

 

Istuudu mukavalle istuimelle bodhisattva-asentoon [tavallinen risti-istunta nostamatta jalkateriä reisien päälle täysristi-istuntaan]. Puhdista keuhkot hengittämällä kolme kertaa kunnolla ulos, niin että kaikki tunkkainen ilma poistuu keuhkoista, ja ajattele samalla poistavasi pahaa karmaa, heikkouksia, elämää lyhentäviä esteitä ym.

 

Kuvittele seuraavasti:

"Pääni yläpuolella, kun kuvittelen itseni tavallisessa hahmossani, on lootuksen ja kuunkiekon muodostama istuin.

Sen päällä istuu Vajrasattva, erottamattomana gurustani.

Hänen kehonsa on valkoinen, hänellä on yhdet kasvot ja kaksi kättä.

Hänen oikea kätensä pitelee vajraa sydämen korkeudella.

Vasen käsi pitelee kelloa lannetta vasten.

Kaikki suuren olennon fyysiset merkit ja koristeet kaunistavat häntä.

Hänen sydämessään Sadan tavun mantran tavut ovat järjestyneet kuin helmet nauhaan.

 

Omassa sydämessäni lootuksen ja kuunkiekon päällä on Bhagavati ["voittoisa", buddha, tässä tapauksessa Valkoinen Tara] gurustani erottamattomana, ja tam-tavu on hänen sydämessään."

 

Kadu pahoja tekojasi ja lausu seuraava tuntien samalla voimakasta hartautta gurun ja jidamin ykseyttä kohtaan:

 

"Valtias! Tietämättömyyden ja tyhmyyden tähden

olen rikkonut sitoumukseni.

Valtias guru, anna minulle turva!

Oi mestari Vajrasattva!

Myötätunnon ruumiillistuma!

Kaikkien olentojen mestari, turvaudun sinuun.

 

Tunnustan ja kadun kaikkia pahoja tekoja, heikkouksia, virheitä ja lankeemuksia, pää- ja sivulupausten rikkomuksia, joita minä ja muut olennot olemme tehneet.

En salaa niitä.

En piilota niitä.

Rukoilen, että puhdistat  ne pois!

 

Rukoukseni johdosta Vajrasattva sulautuu hymyillen valoon, ja tulee kehooni päälaen kautta.

Hän sulautuu Valkoiseen Taraan sydämessäni.

Kutsun Taran mieltä hartaudella ja mantraa lausumalla, ja valkoisen nektarin virta ja valonsäteet ryöppyävät tam-tavusta Bhagavatin sydämessä.

Hänen kehonsa täyttyy niistä.

Nektari valuu kuin maitovirta hänen anteliaisuuden mudrassa olevan oikean kätensä pikkusormen päästä.

Kehoni täyttyy siitä kokonaan.

Kaikki paha karma, heikkoudet, sairaudet, demonit, ennenaikainen kuolema ja samajavalan rikkomukset pestään pois. Ne häviävät kuin roskat veden mukana ja tulevat ulos ihohuokosistani.

Keho muuttuu läpikuultavaksi, kirkkaan valkoiseksi ja puhtaaksi kuin kristallipallo."

 

Lausu niin paljon kuin voit Taran kymmentavuista mantraa yhdistettynä Vajrasattvan Sadan tavun mantraan.

 

Päätä harjoitus kuvittelemalla näin:

 

" Näin rukoiltuani toiveiden täyttymystä, tunnustettuani, puhdistettuani ym., Bhagavati sulaa valoon.

Hän sulautuu minuun,

niin että minusta tulee todella Bhagavati."

 

Lepää sitten kaikkien ilmiöiden luonnossa ilman käsitteitä tekijästä, teosta ja teon kohteesta.

 

Jos teet tämän harjoituksen erillisenä istuntona, sinun tulee omistaa siitä koitunut hyvä karma lopuksi muille. Sama koskee kaikkia muitakin harjoituksia.

 

Jos teet harjoituksen yksinkertaistettuna säännöllisen harjoituksen muotoon, tee se näin:

 

"Sydämessäni, kun kuvittelen itseni tavallisessa hahmossani, kuunkiekon päällä

on valkoinen tam-kirjain, jota Sadan tavun mantra kiertää kuin helminauha.

Kuunsäteiden kaltaiset valonsäteet säteilevät siitä.

Kehoni täyttyy.

Sairaudet, demonit, paha karma, heikkoudet, tekojen kypsyneet tulokset ja tämä lihallinen ruumis ja veri pestään pois, ja kehoni muuttuu valoruumiiksi."

 

Näin kuvitellen lausu kymmentä ja sataa tavua.

Lopuksi pyydä näin:

"Jumalatar! Tietämättömyyden ja typeryyden takia

olen rikkonut kaikki sitoumukseni.

Guru Tara! Anna minulle turva!" … jne. samoin kuin edellisessä Vajrasattva-harjoituksessa.

"Rukoukseni johdosta kirjaimet ja niiden alusta sulavat valoon, valo sulautuu minuun ja virheet muuttuvat alkuperäiseksi puhtaudeksi ei-kaksinaisessa dharmadhatussa."

 

Lepää täten tyynessä mietiskelytilassa.

Jos nämä ohjeet olisi annettu yleisesti käytetyssä järjestyksessä, tämä harjoitus tehtäisiin turvautumisen ja bodhimielen kehittämisen jälkeen. Ei kuitenkaan ole mitään syytä, miksi kaikki pitäisi tehdä saman kaavan mukaan. Tässä käytetty järjestys perustuu ikivanhoihin ohjeisiin.

 

Esimerkiksi, jos säilyttää ruokaa likaisessa astiassa, se pilaantuu. Samalla tavalla joku, jolla on heikkouksia, ei kehitä todellista oivallusta polulla. Siksi, jos alkaa harjoituksensa puhdistamalla heikkouksia, vikoja ja virheitä "astiastaan", saavuttaa vaikeuksitta kahden vaiheen samadhit. [Kehittelyvaihe, jossa jumaluus visualisoidaan ja täydellistämisvaihe, jossa visualisaatio sulautetaan tyhjyyteen.] Aloittaminen tällä mietiskelyllä on yhtä tärkeää kuin astian peseminen ja huuhtelu.

 

Toiseksi:

Turvautuminen

 

Kuvittele seuraavasti:

 

"Edessäni avaruudessa on lootuskasvi, jolla on täydellisesti kehittynyt ja runsas oksisto ja lehvästö hedelmineen.

Sen kukan neljän avautuneen terälehden keskellä istuu guruni ja bhaddharikan [Taran] ykseys. Hänen ulkoinen hahmonsa näyttää Buddha Amitabhalta ja hänen olemuksessaan kaikki gurut ovat yhtä.

Etummaisella terälehdellä on Arya Tara, kaikki jidamit yhdessä.

Oikeanpuoleisella terälehdellä on Shakyendra [Buddha Shakyamuni], kaikki buddhat yhdessä.

Takimmaisella terälehdellä on Mahamatrika ["suuri äiti", Prajnaparamita], joka edustaa koko dharman jalokiveä.

Vasemmanpuoleisella terälehdellä on Avalokita [Chenrezig], sangha kokonaisuudessaan.

Heidän ympärillään ja heidän välissään on pilvittäin dakoja, dakineita, dharmansuojelijoita ja -vartijoita.

 

Jos tahdot, voit lahjoittaa uhrilahjoja, lausua rukouksia ja ylistyksiä, mutta se ei ole tarpeen säännöllisessä harjoituksessa.

 

Kuvittele, että kaikki olennot, jotka ovat olleet äitejäsi, ovat kokoontuneet johdollasi.

 

Pohdi heidän kärsimyksiään ja ajattele:

 

"Suojaa heitä kärsimyksiltä!" Johdata kaikki olennot turvautumaan osoittamalla vilpitöntä kunnioitusta kehon, puheen ja mielen kautta ja lausumalla turvautumisrukouksen yhdessä suurella äänten pauhulla.

 

Lausu: "Minä ja kaikki olennot…" (Da dang dro-va…) Toista sopivassa määrin rukousta "Turvaudun Buddhaan, Dharmaan ja Sanghaan…" (San-dze tshö dang tsho tsi…)

 

Bodhimielen kehittäminen

 

Ajattele kaikkia olentoja kaikkialla rajattomassa avaruudessa. Ajattele: "Ei ole yhtäkään, joka ei olisi ollut äitini joskus menneisyydessä, ajassa, jolla ei ole alkamispistettä. He tahtovat olla onnellisia, mutta vaeltavat ilman mitään helpotusta samsaran meren kestämättömissä kärsimyksissä. Miten kauheaa! Johdatan heistä jokaisen kuolemattomaan, ikuiseen, puhtaaseen ja täydelliseen buddhatilaan."

 

Kun teet sitoumuksen ajattelemalla tällä tavoin, kehität pyrkimyksellisen bodhimielen.

 

"Jotta pystyisin siihen, minun täytyy nopeasti ja helposti saavuttaa pitkän iän, terveyden ja esteiden laannuttamisen suhteelliset tulokset ja erityisesti gurun tuhoutumaton pitkä ikä sekä olentojen onni sekä myös lopullinen absoluuttinen tulos: Arya Taran tila. Hän on äiti, joka synnyttää kaikki kolmen ajan buddhat. Sen tehdäkseni harjoitan suurella ahkeruudella Bhaddharika Chintachakran kehittämis- ja täydellistämisvaiheita ja yllän harjoituksen täyttymykseen. En luovu tästä jidamista edes henkeni uhalla, kunnes olen toteuttanut sen."

 

Näin ajattelemalla, sitoutumalla ja ryhtymällä sitten harjoitukseen, käytäntöön soveltava bodhicitta kehittyy täydellisesti.

 

Lausu ääneen pitkä loppusointuinen rukous "Valaistumiseen asti…" tai sano muutamia kertoja "Kaikkien olentojen hyödyksi…" (Sem-tshen tam-tshe tsi dön du…)

 

Päätteeksi kuvittele seuraavaa:

"Turvautumisen kohteet sulavat valoon ja sulautuvat guruun.

Hän sulaa myös valoon ja sulautuu itseeni, niin että kaikki Jalokivien ja gurun siunaukset ovat minussa."

 

Jos sinulla on horjumaton usko ja varmuus siitä, että tämän harjoituksen tekeminen tuo mukanaan kaikki hyvät ominaisuudet ja kyvyt, siitä tulee aito opetus, jonka kautta kaikki päämääräsi toteutuvat nopeasti.

 

Kolmanneksi:

Mandalalahja

 

Aloita puhdistamalla alttarimandala. [Jamgon Kongtrulin kommentti: sitä ei ole tarvetta pirskottaa puhdistavalla vedellä tms.]

 

Kuvittele, että lausumalla hung olet suojassa esteiltä, ja jos haluat, ripottele mandalan päälle pieni keko riisinjyviä.

 

Lausu: "Om bhumi ah hung." [Om vajra-maaperä ah hung.]

Kuvittele, että kultaisella maaperällä on Meru-vuori, neljä maanosaa satelliittisaarineen ja erilaisia uhrilahjoja. Meru-vuoren ja neljän maanosan päällä on lootus- ja kuunkiekkoistuimet.

 

Kostuta mandala sahramivedellä ja viidellä lehmästä saatavalla aineksella. [Virtsa, lanta, maito, juoksettunut maito, jota käytetään juuston valmistukseen ja voi. Ne täytyy hankkia tietynlaisesta lehmästä, ja aineksia käsitellään erityisellä tavalla, niin että niistä tulee puhdistavia.]

 

Niin tehdessäsi lausu:

"Om vaj-ra re-khe ah hung." [Om vajra ympäröivä kehä ah hung.]

 

Kuvittele, että kaikkialla maanosien ja vuorten välissä on parfymoitua vettä, jolla on kahdeksan erityisominaisuutta [viileys, herkullisuus, keveys, pehmeys, kirkkaus, puhtaus, terveellisyys kurkulle ja terveellisyys vatsalle]. Sitä ympäröi rautavuorten kehä.

 

Keskimmäisen istuimen päällä ilmestyy tam-kirjain ja neljässä ilmansuunnassa olevilla istuimilla ilmestyvät kirjaimet tam, mum, a ja hrih.

 

"Ilmestyn Chintachakrana ja sydämessäni on valkoinen tam kuunkiekon päällä. Se säteilee valoa.

 

Valonsäteet kutsuvat ylhäälle avaruuteen eteeni juuriguruni Guru Amitabhan muodossa, perimyslinjan gurujen ympäröimänä.

Heidän alapuolellaan on Bhaddharika Arya Valkoinen Tara yhdessä buddhien ja bodhisattvojen kanssa.

Om. Vaj-ra sa-ma-dza." [Om. Vajra-kokoontuminen.]

 

Lausu yllä oleva kutsuna ja tee vajra-kokoontumisen ele.

 

Aseta alttarimandalan keskelle ja neljään ilmansuuntaan joko tuoreita kukkia intialaisen perinteen mukaan, tai jos niitä ei ole saatavilla, jyväkeot, kuten tiibetiläisessä harjoituksessa on tapana.

 

Lausu:

"Pe-ma ka-ma-la-ja sa-tom." [Lootusistuin teille.]

 

Näin lausuessasi paikalle kutsutut viisausjumaluudet sulautuvat istuimilla oleviin siementavuihin ja muuttuvat seuraavasti:

 

Meru-vuoren päällä on guru Tara. Hänen päänsä yläpuolella on Amitabha ja perimyslinjan gurut ympäröivät häntä.

Idässä Purva-Videha -maanosan yllä on 108 Taraa neljän ja kuuden tantran jidamien ympäröimänä.

Etelässä Jambudvipan päällä asuu Shakyamuni kolmen ajan buddhien ympäröimänä.

Lännessä Apara-Godaniyassa on Mahamatrika ja häntä ympäröi dharma kirjoitusten muodossa.

Pohjoisessa Kurussa on Avalokita mahayana- ja hinayana-sanghan ympäröimänä.

Väli-ilmansuunnissa on pilvittäin dakoja, dakineita, dharmansuojelijoita ja vartijoita.

 

Näin kuvitellen aseta alttarimandala korokkeelle eteesi. Jos sinulla on omaisuutta, aseta esiin myös oikeita aineellisia lahjoja.

 

Kuvittele, että sinusta itsestäsi ja kaikista olennoista ilmestyy yhtä monia kehoja kuin maailmoissa on hiukkasia ja te kaikki kumarratte gurulle. Lausu: "Na-mo gu-ru be." [Kunnia gurulle.]

 

Käännä huomiosi sitten jidamien puoleen ja lausu "Na-ma a-ry-a ta-ra…" [Kunnia Arya Taralle…]  ja resitoi kaksirivinen rukous nimetä Hän, joka on ystävällinen [Ka-drin ma].

 

Kuvittele, että sydämestäsi virtaavista valonsäteistä ilmestyy monia loistokkaita ja kauniisti puettuja jumalattaria, jotka kukin uhraavat lahjoja. Yhdistä visualisaatiot, mudrat ja mantrat, kuten argham.

 

Valkoiset jumalattaret pirskottavat kullasta ja akvamariinista valmistetuista maljakoista [lahjojen saajien] päähän argham-vettä, jolla on kahdeksan hyvää ominaisuutta.

 

Punaiset jumalattaret viilentävät jalkoja puhtaalla vedellä jolla on pesemiseen soveltuvia ominaisuuksia, kuten viisi nektaria ja viisi "ulkokuorta".

 

Valkoiset jumalattaret sirottelevat kukkia pään yläpuolella: kauniita vedessä, niityillä ja mielessä syntyneitä kukkia.

 

Harmaat jumalattaret uhraavat nenää varten luonnollisia ja keinotekoisia tuoksuvia suitsukkeita.

 

Vaaleanpunaiset jumalattaret antavat jalokivin, auringoin, kuin ja lampuin silmille lahjaksi maailman kirkkaan valaistumisen kymmenessä ilmansuunnassa.

 

Vihreät jumalattaret pirskottavat, hierovat ja sivelevät simpukasta erilaisia tuoksuja kehon eri osiin, kuten sydämen kohdalle; mm. kamferia, sahramia ja santelipuun tuoksua.

 

Punaiset jumalattaret uhraavat kielelle jumalallisia ja inhimillisiä ruokia, joissa on sata eri makuvivahdetta. Niistä toiset ovat luonnollisia makuja, toiset eri tavoin valmistettuja tai yhdistelmiä.

 

Siniset jumalattaret soittavat jumalallista musiikkia korville mm. symbaalein, huiluin, luutuin ja rummuin.

 

Kuvittele, että se miellyttää guruja ja jumaluuksia, jotka tuntevat tahratonta autuutta. Sitten jumalattaret sulautuvat siementavuun sydämessäsi.

 

Toistaaksesi ja voimistaaksesi lahjojen uhraamista ja täydentääksesi jäljellä olevat osat seitsenosaisesta rukouksesta lausu: "Bhagavati…" [Chom-den-de ma…]

 

Ajattelematta itseäsi tai muita lahjoja tarjoa samalla kehosi, omaisuutesi ja kaikki kolmessa ajassa keräämäsi hyvä karma Bodhisattva Samantabhadran lahjapilvien tavoin.

 

Tunnusta kaikki omat ja muiden olentojen huonot teot ja kadu niitä voimakkaasti. Huonoihin tekoihin kuuluvat tässä aikaisemmin tunnustamattomat läpeensä pahat teot sekä ne, jotka ovat pahoja siksi, että niitä on kielletty tekemästä. Lupaa, että et enää tee niin, edes henkesi uhalla.

 

Iloitse ja ole vilpittömän onnellinen jokaisesta hyvästä teosta ja dharman mukaisesta ominaisuudesta samsarassa ja nirvanassa, kaikesta, mikä edesauttaa puhdistumista.

 

Pyydä, että dharman pyörää käännetään jatkuvasti verrattomassa korkeimmassa kulkuneuvossa, juuri niin kuin Mahabrahma jatkuvasti rukoili Buddhaa.

 

Rukoile gurua jäämään; elämään vakaasti ja lakkaamatta ainoastaan tässä guru Bhaddharikan muodossa, kunnes samsara on tyhjennetty.

 

Omista kaikki kolmen ajan hyvä karma Bhaddharika Taran tilan saavuttamiseen, hänen, joka on Prajnaparamita, buddhien äiti.

 

Rukoile, että edellä olevien seitsemän kohdan hyvän karman kautta olisit erottamaton Bhaddharika Chintachakrasta, että hän huolehtisi sinusta kaikissa elämissäsi ja että saavuttaisit valtamerenmittaisen bodhisattvatoiminnan ääret.

 

Sitten, keskittämällä mielesi jumaluuksien joukkoon lausu kymmenen tavua ja yhdistä niihin mitä muita sanoja tarvitaankaan.

 

Pyyhi sitten lahjamandala puhtaaksi pölystä ja aseta sen päälle joko kallisarvoisten ainesten tai sahramilla kostutettujen jyvien kekoja. Voit uhrata yleisen 37-osaisen lahjan, mutta viidennen Karmapan mukaan tässä uhrataan kuitenkin viisi kekoa, jotka kuvattiin aiemmin kohdassa, jossa visualisoitiin jumaluudet eteen alttarimandalalle. Lausu ja laske "Puhtaat maat…" [Shing-kham nam-dag…] [Viides Karmapa Wangchuk Dorje 1556 – 1603 kirjoitti kagyu-perinteen pääasiallisesti käyttämän tekstin Valkoisen Taran harjoituksesta.]

 

Päätteeksi uhraa erilaisia lahjoja lausuen samalla rukousta "Toiveet täyttävä…" [Pa-sam dzi ni…], jossa uhraat Meru-vuoren ja neljän maanosan ulkoisen lahjan sekä omien skandhojesi ja dhatujesi sisäisen lahjan erottamattomana kunkin lahjan rajattomasta koristuksesta viidessä buddhamaailmassa; mm. vajra Meru-vuoresta. Kaikki nämä uhrataan sellaisuuden itsestään syntyvänä nautintona, perustavanlaatuisena selkeytenä.

 

Kuvittele, että tämä lahja on sen vastaanottajille täydellisen nautinnollinen ja lausu rukous toiveiden täyttymiseksi: "Guru Chintachakra…" [La-ma ji-shin kor-lo…]

 

Kasaa jyväkeot yhteen alttarimandalalla ja aseta ne pääsi päälle kuvitellen: "Seurue sulautuu valoon ja valo menee sisään kehooni päälaen kautta, niin että minusta tulee erottamaton kolmesta kayasta, jotka ovat tulosta kahden kertymän täydellistämisestä."

 

Tämä ohje on annettu erillisenä, kukin harjoitus tehdään omana istuntonaan. Ellet kuitenkaan pysty tekemään tätä niin yksityiskohtaisesti, sitten, olipa sinulla jumaluus-mandalaa harjoituksessasi tai ei, alttarimandalaa ei tarvitse siunata eikä visualisoida jumaluuksia siihen. Sen sijaan, juuri niin kuin sadhana-tekstissä sanotaan, voit pelkästään kutsua seurueen eteesi avaruuteen ja tarjota heille seitsenosaisen rukouksen ja mandalan.

 

Tässä vaiheessa voidaan tehdä myös guru-jooga rukoilemalla ja vastaanottamalla initiaatiot.

 

Neljänneksi:

Guru-jooga

 

Kuvittele näin:

"Pääni yläpuolella on kahdeksan lumileijonan kannattelea kallisarvoinen valtaistuin. Sen päällä kahdeksanterälehtisen valkoisen lootuksen keskellä on guruni ja Bhaddharika Chintachakra toisistaan erottamattomana ykseytenä.

 

Hän on valkoinen kuin syksyinen kuu [monsuunin jälkeen kuu Intiassa näkyy kirkkaana, kun ilmassa ei ole pölyä].

Hänen pukunsa ja koristeensa ovat täydelliset.

Kolme kirjainta koristaa kolmea kohtaa hänen kehossaan.

Hänen sydämessään, kuunkiekon päällä on pyörä, jossa on siementavu ja mantrakehä.

Valot säteilevät noista kirjaimista

ja ne kutsuvat paikalle perimyslinjan gurut sekä Jalokivet.

He sulautuvat guruun, niin että hänestä tulee kaikkien Jalokivien ykseys."

 

Kehitä tällainen varmuus:

" Lyhyesti, sinä olet totisesti Jalokivien valtameri.

Pelkästään ajattelemalla sinua

suot minulle kaikki korkeimmat ja maalliset siddhit.

Olet niin kuin toiveet täyttävä jalokivi."

 

Opetusten mukaan voit tässä kohdassa uhrata lahjoja ja lausua ylistyksiä.

 

Lausu seuraavaksi perimyslinjan rukous, joka on erillinen teksti.

 

Sitten, jos tahdot laskea rukouksen toistokertoja, vaikkei sitä ole tässä erikseen mainittu, laske neljän rivin mittaista rukousta "Kakki äitini läpi avaruuden…" joka tunnetaan nimellä "neljä manamia". [Ma-nam ka-dam…] Tee tämä rukous kallisarvoisen kagyu-perinteen yleisten harjoitusohjeiden mukaan.

 

Tekstissä itsessään on seitsenrivinen turvautumisrukous. Lausu sitä syvällä uskolla ja hartaudella niin monta kertaa kuin tahdot. Sen päätteeksi aseta kätesi yhteen ja lausu rukous toiveiden täyttymiseksi: "Guru Chintachakra…" [La-ma ji-shin khor-lo…]

 

Neljän initiaation vastaanottaminen polulla:

"Gurun ja Bhagavatin toisistaan erottamattoman ykseyden otsasta ilmestyy Kehon nektari ja valkoinen valonsäde.

Kurkusta ilmestyy Puheen nektari ja punainen valonsäde.

Sydämestä ilmestyy Mielen nektari ja sininen valonsäde.

Navasta ilmestyy Viisauden nektari ja keltainen valonsäde.

Ne menevät sisään kehooni neljästä kohdasta.

Koko kehoni täyttyy.

Puhdistun neljästä heikkoudesta.

Vastaanotan neljä initiaatiota.

Kehon, Puheen, Mielen ja Viisauden siunaukset ovat tulleet minuun.

Olen saanut kyvyn ilmentää neljä kayaa.

 

Guru sulaa valoon ja sulautuu minuun, niin että meistä tulee erottamattomat."

 

Lepää sitten luonnollisessa tilassa meditatiivisessa tyyneydessä.

 

Jos tahdot tehdä harjoituksen suppeassa muodossa, kutsu seurue niin kuin on neuvottu. Osoita kunnioitusta, uhraa lahjoja ja mandala. Kuvittele sitten näin:

"Seurue sulautuu päähahmoon. Tämä gurun ja Bhagavatin erottamattomuus tulee pääni päälle ja istuu siinä lootusistuimella kuunkiekon päällä."

 

Rukouksen jälkeen kuvittele:

"Guru Bhagavati sulaa valoon ja sulautuu minuun, niin että gurun kolme salaisuutta ja minun kolme oveani ovat toisistaan erottamattomat."

Se sinällään sisältää neljä initiaatiota.

 

 

2. Erityismenetelmät kertymien kokoamiseksi jakaantuu kahteen osaan:

          a) hyvän onnen suhteellisen kertymän kokoaminen

          b) viisauden absoluuttisen kertymän kokoaminen

 

Yllä kuvatut harjoitukset kuten mandalan lahjoittaminen kartuttavat toki kertymiä. Koska kertymät kuitenkin ovat menetelmiä kallisarvoisen bodhimielen kehittämiseksi, ja koska kaksi bodhicittaa muodostavat syyn buddhuuden saavuttamiseksi, ne opetetaan tässä erikseen ja erityisesti.

 

Ensiksi: Erityinen suhteellinen kertymä

 

Harjoita innokkaasti neljää mittaamatonta:

1.        Rajaton rakkaus. Ajattele: "Olkoot kaikki olennot, omat vanhempani, lukumäärältään loputtamat kuin avaruus, onnellisia nyt ja pitkällä aikavälillä, ja tehkööt he myös luonnostaan sitä, mistä onni seuraa: valtavasti hyviä tekoja."

2.        Mittaamaton myötätunto. Ajattele: "Hylätkööt he luonnostaan kärsimyksen ja sen syyn, kielteiset teot."

3.        Mittaamaton ilo. Ajattele: "Älkööt he koskaan olko erossa ilosta, joka on paitsi ajallista ja ilmeistä onnea myös ylintä onnea sen tähden, että on ikuisesti vapaa kärsimyksestä."

4.        Mittaamaton puolueettomuus. Ajattele: "Olkoot he ilman takertuvaa kiintymystä ja vastenmielisyyttä samastumatta kehenkään vihollisena, ystävänä tms. ja nähden sen sijaan kaiken laajasta puolueettomasta näkökulmasta, jossa jokaisen ymmärretään olevan samassa veneessä."

   

Lausu samalla Neljä mittaamatonta hitaasti.

 

Niitä kutsutaan neljäksi brahmaviharaksi [Brahman asuinsijaksi], koska pelkästään tämän mietiskelyn avulla jälleensyntyy brahmamaailmoissa. Niiden riippuvuussuhde kaikentietävään mieleen tekee niistä äärettömän mahamudran, täydellisen buddhuuden saavuttamisen syyn.

 

Niitä kutsutaan "Neljäksi mittaamattomaksi", koska ne ovat poikkeuksellinen tapa ajatella, joka ei kohdistu vain muutamiin olentoihin lyhyen aikaa, vaan rajattomiin olentoihin ja ikuiseen onneen.

 

Toiseksi: Erityinen absoluuttinen kertymä

 

Tässä ei ole tarpeen käydä läpi kaikkia menetelmiä, joilla tyhjyyteen päädytään analyysin kautta, esimerkiksi "neljää suurta syytä". Se mikä on ehdottoman tärkeää tässä, on lepääminen ei-käsitteellisessä mietiskelyssä.

 

Sen ei pitäisi rajoittua ainoastaan "ykseyden" ymmärtämiseen: harhankaltaiseen tietoisuuteen, joka yhdistää tyhjyyden suhteellisten ajatuskuvien olemattomuuteen pelkkänä sisäisten luonteenpiirteiden olemattomuutena. Tässä tulisi sen sijaan levätä meditatiivisessa tyyneydessä lopullisen kaikkeuden varassa, mutkistamattomassa tietoisuudessa, joka on korkein kaikista erilaisista tyhjyyksistä.

 

Jotta aloittelijat voisivat sinetöidä tuon tyhjyyden, ja jotta ne, joilla on oivallusta todellisesta luonnosta, voisivat uudistaa meditatiivisen tilansa sanojen avulla, lausutaan shunyata-mantra. [Om shunyata dzana benza sobhava emako ham.]

 

Shunyata-mantran merkitys:

Shunyata tarkoittaa: tyhjyys. Mikään ilmiö, joka kuuluu "havaitsijaan ja havaittuun", kuten ulkoinen maailma, oma keho jne., mikä ikinä onkaan muuta kuin mieltä, ei ole olemassa. Mieli, joka ei ole muuta kuin tietoisuutta, ei ole itsekseen olemassa. Tämä on ikiaikaista tyhjyyttä.

 

Dzana tarkoittaa: viisaus. Tuo tyhjyys ei kuitenkaan ole pelkkää aineen poissaoloa, kuten tila. Se on lopullinen tietoisuus, jossa kaikki ilmenee.

 

Benza – alkuperäinen sanskritinkielinen sana on vajra, se merkitsee salamaa. Se on tyhjyyden luonto: ikuinen, muuttumaton, rauhallinen ja kaikenkestävä. [Sanan juuri on vaj, mikä merkitsee 'liikkua'. Vajra on Indran tuhoutumaton ase, kun hän heittää sen alas, syntyy salamointia.]

 

Sobhava tarkoittaa luonto. Vajra-viisaus on kaikkien ilmiöiden todellinen luonto.

 

Emako tarkoittaa identiteettiä. Koska se on todellakin todellinen luonto, se on absoluutin identiteetti.

 

Ham merkitsee minä olen. Varmistautuminen siitä, että tietää tämän olevan oman mielensä luonto.

 

Näin tyhjyys poistaa suhteellisten käsitteiden aiheuttamien ongelmien äärimmäisyyden. Viisaus ja muut mantran sanat valottavat sitä, mitä lopullisella viisaus-vajralla tarkoitetaan. Lepää tässä luonnollisessa tilassa niin kauan kuin voit.

 

 

Osa kaksi – Varsinainen harjoitus

 

Tähän kuuluu kaksi osaa:

1.    Utpattikrama (kehittelyvaihe)

2.    Sampannakrama (täydellistämisvaihe)

 

Niistä ensimmäinen, Valkoisen Taran utpattikrama jakaantuu kahteen vaiheeseen:

       1.    Jumaluusjooga

       2.    Mantran lausumisjooga

 

Jumaluusjooga jakaantuu edelleen kolmeen osaan:

a. Jumaluusjoogan harjoittaminen neljän aspektin avulla

b. Lahjat ja ylistykset

c. Selkeyden, vakauden ja puhtauden mielessä pitämisen harjoittelu

 

Näistä ensimmäinen:

a. Jumaluusjoogan harjoittaminen neljän aspektin avulla

1) Lähestymisen aspekti (ensimmäinen jumaluuden mietiskelyn intensiivisen harjoituksen neljästä aspektista)

 

Tyhjyydestä kuuluu ääni: hung. Se on luonnollisen mielen ilmennys, jota ajatukset ja käsitteet eivät ole muuttaneet. Sen herättävä vaikutus täyttää kaiken avaruuden ja siksi vajra-maaperä ilmestyy alle. Sen päällä seisoo vajramuuri. Sen päällä on vajrateltta (merkitsee tässä kartiomaista kattoa), jonka huipussa on vajrakoriste.

 

Sisäpuolella, siinä, missä muuri ja katto kohtaavat, on vajrakatos. Ulkopuolella on riippuva vajra-ristikko. Tämän teltta-talon ulkopinnalla on ristikkäin asetettujen nuolien verkosto. Nuolien lovettu perä on sisällä seinämässä ja vajrakärjet osoittavat ulospäin. Tämän ympärillä leimuaa tulihelvetti.

 

Kaikki on väriltään valkoista, valtavan suurta, eivätkä esteiden asettajat tai harhaanjohtajat voi tuhota sitä, kestäähän se jopa maailmankauden lopun aikojen tulen ja tuulen.

 

Sen keskellä kirjain drum, Vairocanan siementavu, muuttuu jumalalliseksi palatsiksi, joka on tehty kokonaan valkoisesta kuunkiveksi kutsutusta jalokivestä. Se on neliön muotoinen ja siinä on neljä ovea, neljä terassia ja lukemattomia erilaisia koristeita ja lahjoja.

 

Sen keskellä valkoinen pam-tavu muuttuu valkoiseksi lootukseksi, vedessä syntyneeksi kukaksi. Sillä on täysin kehittyneet terälehdet ja lehdet ja upea varsi, joka on kiinteä ja kova.

 

Kukan keskellä heteiden ponsien lomassa valkoinen a muuttuu täydenkuun kiekoksi, jossa ei ole pienintäkään tahraa.

 

Tuolla istuimella aikaisempien rukousten ja myötätunnon voimasta harjoituksen tekijän oma mieli valkoisena tam-kirjaimena, jonka vokaali on pidennetty ja jonka päällä on nousevan kuun muoto ja bindu (pisara), muuttuu valkoiseksi utpalaksi, jolla on varsi ja lehdet ja joka on valkoisen tam:in koristama.

 

Käsittämätön määrä valoa säteilee siitä esteettä kaikkiin maailmoihin kymmenessä ilmansuunnassa. Valot vievät lahjoja buddhille ja bodhisattvoille ja poistavat olennoilta kahdeksan ja kuusitoista pelkoa, mm. ennenaikaisen kuoleman pelon. Ne puhdistavat kaksi estettä ja alitajuiset taipumukset niihin. Kaikki olennot saatetaan sitten Arya Taran tasolle.

 

Nämä valonsäteet vedetään sitten takaisin sisäänpäin, ne sulautuvat utpalaan ja tam-kirjaimeen, joka muuttuu harjoituksen tekijäksi Arya Taran muodossa. Jatka harjoitusta kohdasta "Se muuttaa minut Arya Taraksi… ja mietiskele sadhanan visualisaation kuvauksen mukaisesti aina kohtaan "Selkä nojaa kuunkiekkoa vasten ja hän istuu vajra-asennossa." Kuvittele näin keho kokonaisuudessaan.

 

2) Lähelle tulemisen aspekti

 

Mietiskele, että Taran otsassa on valkoinen om, kurkussa punainen ah ja sydämen seudun alaosassa on sininen hung. Ne ovat kaikkien buddhien vajrakeho, vajrapuhe ja vajramieli. Mietiskele, että sydämen keskellä on lootus, kuu ja valkoinen tam-kirjain, jotka säteilevät valoa.

 

3) Saavuttamisen aspekti

 

Valot säteilevät siitä ja kutsuvat viisausjumaluudet dharmadhatusta, Potalasta ja muualta samalla kun lausut benza samadza (vajra kokoontuminen) ja teet vajra-kokoontumisen mudran.

 

Viisausjumaluudet kokoontuvat eteesi avaruuteen ja sinusta ilmestyvät jumalattaret uhraavat heille lahjoja samalla tavalla kuin aiemmin kertymiä koottaessa.

 

Kun lausut dza hung bam ho, viisausjumaluudet [jnanasattvat] sulautuvat visualisoimaasi jumaluuteen [sitoumusjumalauus, samayasattva] ja yhtyvät siihen. Ajattele niin, että ne eivät lähde pois, ennen kuin valaistuminen on saavutettu.

 

4) Suuren saavutuksen aspekti

 

Valonsäteet säteilevät uudelleen tam-kirjaimesta sydämessäsi. Ne kutsuvat initiaatiojumaluudet: viisi buddhaa, bodhisattvat ja mies- ja naispuoliset raivokkaat jumaluudet.

 

Uhraa niille lahjoja kuten edellä on kuvattu. Pyydettyäsi initiaatiota viisi buddhaa keskittävät mielensä sinuun, mies- ja naispuoliset bodhisattvat uhraavat lahjoja ja lausuvat onnea toivottavia rukouksia, mies- ja naispuoliset raivoisat jumaluudet ajavat pois esteiden asettajia buddhien viisi puolisoa antavat initiaation pidellen kallisarvoisia nektarimaljoja ja lausuen mantran ja säkeen.

 

Maljoista valuvanektari täyttyy kehosi kokonaan. Kolmen ovesi tahrat puhdistuvat. Ylitsevuotava nektari muodostaa "päälakikoristeen": buddhaperheen johtaja Amitabhan nirmanakaya-muodossa. Hänen kätensä mietiskelyasennossa pitelevät munkin almukulhoa. Initiaatiojumaluudet sulautuvat kaikki häneen.

 

b. Lahjat ja ylistykset

Juuri niin kuin tapahtuu paratiisissa nimeltä Ilmestyskehoista iloitseminen, itsestäsi ilmestyneet jumalattaret uhraavat sinulle lahjoja, kuten aiemmin on kuvattu. He laulavat sinulle ylistyslauluja sadalla eri sävelmällä ja imeytyvät sitten takaisin itseesi. [Tämä on toiseksi korkein paratiisi halun maailmassa. Sen yläpuolella on Maran paratiisi nimeltä Toisten emanaatioiden hallinta.]

 

c. Selkeyden, vakauden ja puhtauden mielessä pitämisen harjoittelu

Tähän liittyy kolme alaotsikkoa:

1) Jumaluuden selkeästi ilmentyvän hahmon kehittely

2) Vakaan itseluottamuksen kehittäminen

3) Puhtauden mielessä pitämisen harjoittelu

 

Näistä ensimmäinen:

1) Jumaluuden selkeästi ilmentyvän hahmon kehittely

Kun olet näin luonut jumaluuden neljän aspektin kautta ja uhrannut lahjoja ja ylistänyt, sinun tulee harjoitella mielen kiinnittämistä yksipisteisesti jumaluuden selkeään kuvaan. Tämä on itse asiassa ensimmäisen (utpattikrama) vaiheen pääharjoitus, kun mantran lausuminen on vain sen yksi puoli.

 

Aloittelija visualisoi yksityiskohdat yksi toisensa jälkeen järjestelmällisesti, ja kun hiukan selkeyttä on kehittynyt, kaikki visualisoidaan yhtä aikaa. Sen tähden aluksi on annettu harjoitus, jossa jumaluuden kehon yksityiskohdat visualisoidaan yksi toisensa jälkeen:

 

Taran keho on yhtä valkoinen kuin syksyinen kuu ja kirkas kuin kuunkivi. Se säteilee viidenvärisiä valonsäteitä. Ne ulottuvat pitkien matkojen päähän ja ovat niin kirkkaita, ettei niitä kestä katsoa.

 

Hänellä on suuret silmät ja pitkät korvalehdet. Silmistä puolet on mustaa ja puolet valkoista. Hänellä on kauniit silmäripset ja hiukan kaartuvat kulmakarvat.

 

Utpala-kukan tuoksu huokuu hänen nenästään ja suustaan. Hänen huulensa ovat puhtaat ja punaiset. Hänellä on 40 tasaista hammasta ja hoikka notkea kieli.

 

Hänen tukkansa on musta kuin obsidiaani ja solmittu yhteen niskassa. Sitomattomat kiehkurat putoavat alas oikealla ja vasemmalla puolella.

 

Hänellä on täyteläinen kaula, jossa kolme poikittaista juovaa. Hänen sormensa ovat hoikat ja hennot kuin lootuslehtikääröt. Hänellä on monia täydellisen, ihastuttavan kauneuden merkkejä. Tätä kauneutta voi katsoa väsymättä ja sen pelkkä näkeminen tekee täysin onnelliseksi.

 

Hänellä on pyöreät ja kiinteät rinnat, kapea vyötärö ja leveä lantio. Hänen salainen lootuksensa on koholla kuin kilpikonnan selkä. Hän näyttää 16-vuotiaalta neidolta ja hymyilee niin houkuttelevasti, että hän vie kaiken huomion kolmessa maailmassa.

 

Hänellä on kolme silmää kasvoissa, niistä yksi otsassa. Kummassakin kämmenessä on silmä, samoin jalkapohjissa. Yhteensä hänellä on seitsemän kaunista hymyilevää viisauden silmää.

 

Hänen oikea kätensä on ojennettu polvelle ja se tekee ylimmän anteliaisuuden eleen. Hänen vasen kätensä on sydämen korkeudella, peukalo ja nimetön sormi yhdistettyinä ja muut sormet suorassa. Peukalon ja nimettömän sormen välissä hän pitelee utpala-kukan vartta. Kukalla on mitä täydellisimmät lehdet, väri ja tuoksu ja sen terälehdet muodostavat kukinnon hänen korvansa juuressa.

 

Hänen yllään on monenlaisia arvokkaita koruja, mutta enimmäkseen valkoisia helmiä. [Taralla on kahdeksan perinteisesti sambhogakayaan kuuluvaa koristetta: 1. päänkoriste, 2. korvarenkaat, 3. kaulakoru, 4. rinnalle ulottuva kaulaketju, 5. navan alapuolelle ulottuva kaulaketju, 6. renkaat käsivarsissa ja ranteissa, 7. nilkkarenkaat, 8. vyö.]

 

Hänen päässään, tukanrajassa on kultaisista lootuskukista tehty nauha, ja kukkasissa olevat ihmisten ja jumalten maailmojen jalokivet säteilevät valoa pitkien matkojen päähän.

 

Hänellä on arvokkaat pyöreät korvarenkaat, joihin on upotettu jalokiviä. Hänen kaulaansa koristaa lyhyt ketju, toinen rinnalle ulottuva ja kolmas pitkä ketju, joka ulottuu navan alapuolelle. Käsivarsissa ja ranteissa on renkaat, kaikki samanlaisia kokoa lukuunottamatta. Nilkkojen ympäri on kiedottu nilkkarenkaat.

 

Näissä kaikissa on sellaisia yksityiskohtia kuin "kolme arvokasta keskusta", jossa jalokivistä muodostetut nauhat yhdistyvät toisiinsa ja koristeista riippuu myös pieniä jalokivien rykelmiä.

 

Hänellä on kultainen jalokiviupotuksin koristettu vyö, josta riippuu arvokkaasta nahasta tehtyä verkkoa ja hihnakimppuja, joiden päissä riippuvat kilisevät pyöreät kulkuset.

 

Hänellä on valkoinen kultakirjailtu silkkipusero ja sateenkaaren väreissä hohtava silkkihame, ja sen päällä tummansininen lyhyempi hame. Sekä ylä- että alaruumista koristavat monien taivaallisten kukkien köynnökset.

 

Hän istuu lootuksen ja kuunkiekon päällä jalat vajra-asennossa, hänen yläruumiinsa on hyväryhtinen ja suorassa. Selkä nojaa vasten tahratonta täydenkuun kiekkoa, joka säteilee viilentäviä säteitä kauas ympäristöön.

 

Visualisoi keskittämällä mielesi yhteen kohteeseen kerrallaan sisältä ulospäin: buddhaperheen mestari hänen päänsä yläpuolella, kolme kirjainta kolmessa kohdassa, toiveet täyttävä pyörä sydämessä, lootus- ja kuunkiekkoistuin, jumalallinen kuukivipalatsi ja ulkoinen suojaava teltta.

 

Vaihda suuntaa ja kuvittele yksityiskohdat välillä ulkoa sisäänpäin: suojaava teltta, jumalallinen palatsi, istuin ja jumaluuden keho.

 

Keskity erityisen voimakkaasti ja yksipisteisesti kunkin yksityiskohdan ulkonäköön ja selkeyteen. Kun selkeä kuva on muodostunut, harjoittele keskittymällä yleiskuvaan ja mietiskele pitkän aikaa sitä, että se ilmentyy vailla todellista omaa luontoa, niin kuin heijastus peilissä, eloisana ja selkeästi erottuvana kuin sateenkaari ja kaikkialle ylettyvänä niin kuin kuun kuvajainen veden pinnalla. Näin tehtäessä heikkolahjaisimmat pystyvät luomaan selkeän ajatuskuvan, keskinkertaisille se ilmestyi aivan kuin se olisi todella läsnä ja lahjakkaimmille se näyttäytyy vieläkin selkeämpänä ja vakaampana, niin että jokainen asia ja siddhi mitä toivotaan, toteutuu välittömästi.

 

2) Vakaan itseluottamuksen kehittäminen

 

Olipa jumaluuden keho selkeä tai ei, lakkaa pitämästä itseäsi tavallisena olentona ja ajattele: "Olen todella Bhaddharika Chintachakra, joka on Prajnaparamita, buddhat ja bodhisattvat synnyttävä äiti. Minulla on hänen kehonsa, puheensa, mielensä, ominaisuutensa ja toimintansa."

 

Jos voit pitää yllä tällaista itseluottamusta jatkuvasti niin istuntojen aikana kuin niiden väliaikoinakin, se tuo sinulle kaikki mahdolliset siunaukset.

 

3) Puhtauden mielessä pitämisen harjoittelu

 

Tämä jumaluuden keho ei ole kuten tavallinen kehosi, osista koottu ja aineellinen. Se on tulos, dharmaominaisuudet kehon muodossa ilmestyneenä.

 

Keho on väriltään valkoinen, koska kaksi estettä ja piilevät taipumukset niihin on poistettu. Hän säteilee omaa viidenväristä valoaan, koska viiden viisauden oman voiman ilmentymä on kaikenkattava.

 

Hänen yhdet kasvonsa ovat sellaisuuden yksi maku. Jalat ovat täysristi-istunnassa vajra-asennossa, koska Valkoinen Tara ei viivy samsarisen olemassaolon eikä nirvanan rauhan äärimmäisyyksissä, vaan on oivaltanut kahden totuuden ykseyden.

 

Hänellä on seitsemän silmää, jotka näkevät ilmiöiden todellisen luonnon juuri sellaisena kuin se on vapautumisen kolmen oven kautta [1. tyhjyys, 2. ominaispiirteiden puuttuminen, 3. pyrkimysten puuttuminen], ja jotka myötätunnolla osallistuvat ilmiöiden moninaisuuteen neljän mittaamattoman tähden.

 

Oikea käsi antaa kahden siddhin parhaimman lahjan. Koska vasemman käden peukalo ja nimetön ovat yhdessä, menetelmätt ja viisaus ovat yhtyneet. Hän pitelee valkoista utpalaa, koska hän on vapautunut virheiden kätköistä ja koska hänessä kukoistavat täydellisesti ne ominaisuudet, jotka oli oivallettava.

 

Hänen tukkansa on solmittu yhteen, koska kaikki käsitteellisyyden äärimmäisyydet sidotaan yhteen dharmadhatussa. Hän on kaunis ja haluttava, koska hän on kaikkien buddhien äiti, eikä myötätunnossaan koskaan hylkää tuntevia olentoja.

 

Silkit ja jalokivet koristavat häntä, koska hänellä on rajattomasti hyviä ominaisuuksia ja rajaton toiminta. Hän istuu suorassa, sillä hän ei koskaan horju vajra-samadhista. Hän istuu vajra-asennossa, koska heikkoudet (kleshat) eivät koskaan vaivaa häntä.

 

Amitabha on hänen buddhaperheensä symboli. Hän nojaa selkäänsä kuunkiekkoa vasten kasvavan tahrattoman autuuden takia. Hänellä on kuunkiekko istuimenaan, koska hän on absoluuttisen bodhicittan täyttämä. Valkoinen lootusistuin kuvaa sitä, että hän työskentelee suhteellisen bodhicittan takia samsarassa, mutta ei tahraannu sen virheistä. Istuin ilmestyy, koska hän pysyy jatkuvasti näiden kahden bodhicittan parissa.

 

Ymmärtämällä mm. tämän säästyy takertumasta Taran visualisaatioon käsitteellisenä aineellisen loiston jumaluutena.

 

Utpattikraman toinen vaihe:

2. Mantran lausumisjooga

 

Tämä jakaantuu kahteen osaan:

a. Toiveet täyttävän pyörän mietiskeleminen

b. Varsinainen mantraharjoitus

 

Näistä ensimmäinen:

a. Toiveet täyttävän pyörän mietiskeleminen

 

Suoraan sydämeni keskustassa, kun visualisoin itseni Valkoisena Tarana, on kahdeksanterälehtinen valkoinen lootus ja kuunkiekko litteänä sen päällä. Niiden päällä on valkoinen pyörä lappeellaan. Siinä on kehä ja kahdeksan puolaa. Sen keskustassa on valkoinen tam. Kun lausut pääasiassa kymmentavuista mantraa, kuvittele, että tam:in bindun päällä riippuu om kuin lintu leijuisi ilmassa. Tam:in alapuolella on ha pyörän akselinreiässä. Kuvittele muut kahdeksan kirjainta pyörän kahdeksan puolan päällä.

 

Kun lausut mantraa liitäen siihen lisäosan, meditoi, että tam on pyörän keskustassa ja sitä kiertävät myötäpäivään sisäänpäin suuntautuneet kirjaimet om ma-ma a-ju pun-je dza-na phu-trim ku-ru ha. Ne alkavat tam:in edestä. Kahdeksan puolan päällä, myös tam:in edestä alkaen ovat ta, re, tu, tta, re, tu, re ja so, kaikki sisäänpäin kääntyneinä. Ne säteilevät omaa valoaan ja ovat valkoisia kuin helmet. Mantrojen kirjaimet tiibetiksi

 

Toiseksi:

b. Varsinainen mantraharjoitus

 

Tämä jakaantuu kolmeen eri harjoitukseen:

1) Lakkaamisen mantra-harjoitus

2) Vajra mantra-harjoitus

3) Valon säteileminen ja takaisin imeyttäminen mantraa ääneen lausuttaessa

 

Näistä ensimmäinen:

1) Lakkaamisen mantra-harjoitus

Hengitä luonnollisesti. Keskity yksipisteisesti sydämessä olevaan pyörään ja tavuihin, joista kustakin kuuluu niiden oma erotettavissa oleva ääni. Tämä on mentaalisen lakkaamisen soveltamista.

 

2) Vajra mantra-harjoitus

Hengitä tunkkainen ilma ulos keuhkoistasi kolme kertaa ja mietiskele, että poistat pahaa karmaa, esteitä, piileviä taipumuksia pahantekoon sekä pitkää elämää uhkaavia esteitä. Hengitä keveästi tai keskinkertaisella voimalla ja mietiskele ulos hengittäessäsi, että sydämessä oleva tam säteilee valoa. Sisään hengittäessä valo imeytyy takaisin tam:iin. Kun pidätät hengitystä, keskity tam-kirjaimeen. Tee näin sata kertaa tai jokin muu määrä.

 

3) Valon säteileminen ja takaisin imeyttäminen mantraa ääneen lausuttaessa

Jos väsyt tai kyllästyt näihin meditaatioihin tai kun osaat tehdä ne selkeinä, lausu mantraa ääneen yhdistettynä visualisaatioon, jossa elämän ydinolemus vedetään sisään ja sulautetaan itseesi.

 

Pitele siunattua rukousnauhaa, joka on tehty harjoitukseen sopivasta materiaalista tai bodhipuun siemenistä. Lausu mantraa välttäen kahdeksaa virhettä, mm. liian nopeasti tai hitaasti lausumista.

 

Kuvittele, että pyörästä ja mantran tavuista säteilee valkoisia valonsäteitä, jotka täyttävät kehosi. Kaikki paha karmasi puhdistuu kokonaan, heikkoudet, sairaudet, demonit ja ennenaikaisen kuoleman syyt häviävät; erityisesti poistuvat kaikki sellaiset karmiset esteet, jotka aiheuttavat lyhyen elämän, kuten murha ja elämää ylläpitävien tarvikkeiden varastaminen.

 

Valot säteilevät ulospäin, ja kaikki elottomien esineiden voima, kaikki maan, veden, tulen ja ilman neljästä elementistä koostuvan aineksen energia vedetään sisään nektarina. Se imeytyy kehoosi ja pyörään sydämessäsi ja muodostaa perustan mielesi ja kehosi elintoiminnoille, niin että saavutat vahvan ja vankkumattoman vajraelämän.

 

Välillä kuvittele, että valot säteilevät ulos ja ilman että ketään vahingoitetaan, elollisten olentojen kuten elämäntiedon haltijoiden, deevojen ja rishien sekä panditojen, siddhojen, kalayanamitrojen, chakravartinien, kymmenen ilmansuunnan suojelijoiden ja kahdeksaan eri luokkaan kuuluvien henkien elonvoima ja hyvinvointi vedetään sisään ja se imeytyy sinuun kuten yllä.

 

Välillä kuvittele, että valot säteilevät ulos ja vievät lahjoja kaikille Kolmelle Jalokivelle ja Kolmelle Juurelle, ne vahvistavat maallisten henkien valat ja vetävät sisään kehon, puheen ja mielen siunaukset, viisauden, rakkauden ja voiman ominaisuudet ja erityisesti kaikki kuolemattoman elämän ja viisauden siddhit. Ne vedetään sisään valonsäteinä, jotka sulautuvat sinuun niin, että säteilysi ja majesteettisuutesi loistaa voimakkaana ja saavutat vajraelämän.

 

Kun käytät tämän harjoituksen voimaa tai pyrit erityisiin tuloksiin, lausu pääasiassa lisäosalla varustettua mantraa. Samalla kun resitoit mantraa pitkän iän lisäosan kanssa, kuvittele silloin tällöin, että hartauden kautta kutsut pääsi päällä olevaa buddhaperheen johtajaa. Valonsäteet hänen sydämestään vetävät nektarina sisään koko samsaran ja nirvanan ydinaineksen. Se menee almukulhoon hänen käsissään. Nektari sulaa, kiehuu ja valuu brahman aukkoon päälaellasi. Koko kehostasi tulee kuin maidolla täytetty kristallimalja.

 

Istuntojen lopussa lisää harjoitukseen sanskritinkieliset aakkoset ja Sadan tavun mantra. Tee siitä pysyvä lausumalla keskinäiseen riippuvuuteen liittyvä mantra om je dharma…, kuten yleensä tehdään ja valitse sitten joku täydellistämisvaiheen harjoituksista.

 

 

2. Sampannakrama (täydellistämisvaihe) – Valkoisen Taran varsinaisen harjoituksen toinen vaihe

Tämä jakaantuu kahteen osaan:

 

1. Täydellistämisvaihe, johon liittyy erityispiirteitä                 

2. Täydellistämisvaihe ilman erityispiirteitä

 

Näistä ensimmäiseen kuuluu kaksi alaotsikkoa:

a. Suojaavan kehän mietiskely

b. Elämän kiinnittäminen sydämeen

 

a. Suojaavan kehän mietiskely

 

Jos mietiskelet suojaavan kehän täydellistämisvaihetta samassa yhteydessä kun visualisoit itsesi jumaluutena, tee se saatuasi mantran lausumisen päätökseen, alkaen asteittaisesta visualisaation sulauttamisesta aina siihen saakka kun ilmestyt uudelleen ilmentymän ja tyhjyyden muodostamana ykseytenä, mikä selitetään kohdassa Täydellistämisvaihe ilman erityispiirteitä.

 

Jos teet suojaavan kehän täydellistämisvaiheen harjoituksen jonain muuna sinulle sopivana aikana, tee se vain ja ainoastaan seuraavalla tavalla.

 

Tyhjyydestä ilmestyy kymmenpuolainen valkoinen "pyöräteltta" [pallo, josta pistää esiin piikkejä eli puolia]. Piikeistä kahdeksan osoittaa pää- ja väli-ilmansuuntiin ja loput kaksi osoittavat ylös- ja alaspäin. Piikkien kärjet ovat terävät ja pyörivät myötäpäivään niin vinhasti, että lakkaavat näkymästä.

 

Pallon keskustassa on lootus ja kuunkiekkoistuin. Sen päällä minä itse istun Bhaddharika Chintachakran hahmossa täydellisin koristein ja puettuna. Pääni yläpuolella on buddhaperheen johtaja ja sydämessäni pyörä sekä mantran kirjaimet.

 

Yläpuolellani olevan onton piikin juuressa on om-tavu ja alapuolellani olevan piikin juuressa on ha. Pää- ja väli-ilmansuuntiin osoittavien piikkien juuressa ovat tavut ta, re, tut, ta, re tu, re ja so, myötäpäivään järjestettyinä ja sisäänpäin kääntyneinä. Kaikki nämä kirjaimet ovat valkoisia ja ne säteilevät valoa.

 

Sekä kirjaimet että "pyörä" ovat kiinteitä, muuttumattomia ja saumattomia, niin ettei edes maailman lopun aikana puhaltava myrskytuuli pääse sinne sisään. Kuvittele näin ja lepää mietiskelyssä pitkän aikaa.

 

Kun suojeleva kehä tehdään pääharjoituksena, mietiskele, että "pyöräteltan" yläosassa ovat gurut. Muut, ne jotka tarvitsevat suojelusta, ovat asemansa mukaan oikealla ja vasemmalla puolellasi. Eläimet yms. ovat alapuolellasi. Kun valot säteilevät alaspäin ja palaavat, kuvittele, että valojen säteileminen ja takaisin imeytyminen tapahtuu myös kaikille niille, joita suojelet.

 

Sitten valkoinen kuunsäteiden kaltainen valo säteilee sydämessäsi olevasta pyörästä ja kirjaimista siellä. Valo täyttää koko kehosi ja poistaa pahan karman, heikkoudet, demonit, esteiden asettajat, keskeytykset ja ennenaikaisen sekä ajallaan tulevan kuoleman pelon.

 

Valot säteilevät uudelleen ja ulottuvat ulkomaailmaan. Ne puhdistavat kaikki tahrat maailmasta ja sen asukkaista. Maailmasta tulee Sukhavati (Puhtaan onnen maa) ja sen asukkaat, kaikki olennot saavuttavat Taran oivalluksen asteen.

 

Valot kuljettavat lahjoja buddhille ja bodhisattvoille ja heidän kehonsa, puheensa, mielensä ja ei-kaksinainen viisautensa kutsutaan valkoisten valonsäteiden muodossa. Ne täyttävät kehosi ja sulautuvat sydämessäsi olevaan pyörään ja kirjaimiin siellä, niin että rauhallisen toiminnan tulokset saavutetaan ja majesteettinen säteilysi loistaa voimakkaana.

 

Loput tästä valosta muodostaa "pyöräteltan" ulkopuolelle, vaaksan päähän sen pinnasta, valopallon: kiinteän, muuttumattoman ja saumattoman suojaavan valonsäteistä koostuvan "teltan", jota maailmanlopun tuuletkaan eivät läpäise. Kuvittele, että valopallon ja piikkipallon väliin jäävä tila täyttyy sinisistä utpalakukista, joiden kukinnot ovat vasta auenneet. Lepää sitten tyynessä mietiskelytilassa tai vaihtoehtoisesti, jos visualisoit suojaavaa kehää pääharjoituksena, resitoi kymmentavuista mantraa.

 

Toista yllä oleva seuraavin muutoksin: Valot säteilevät jälleen, tällä kertaa keltaisina, kuin kiillotettu kulta. Ne täyttävät kehon ja poistavat kuoleman, lisäävät elinikää, onnekkuutta, hyvinvointia, varallisuutta, valtaa, omaisuutta, kuuluisuutta, mietiskelykokemuksia ja oivallusta. Valot säteilevät ulospäin ja kutsuvat keltaisia valonsäteitä. Rikastuttavan toiminnan tulokset saavutetaan. Loput valosta muodostaa keltaisen teltan valkoisen valoteltan ympärille, vaaksan päähän siitä, ja niiden väli täyttyy sinisistä utpalakukista.

 

Sovella samaa myös jatkossa: rubiininvärinen punainen valo mukanaan kaiken elollisen ja elottoman aineksen voiman samsarasta ja nirvanasta, viisauden, rakkauden ja voiman. Punainen valo imeytyy ja voimakkaan toiminnan tulokset saavutetaan. Keltaisen valoteltan ympärille ilmestyy punainen valoteltta.

 

Raudan värinen valo, joka muistuttaa taivasta aamuhämärässä, tuhoaa kaiken mikä vastustaa, kuten viisi mielenmyrkkyä, esteiden asettajat, harhauttajat jne. Kun sininen valo imeytyy, raivokkaan toiminnan tulokset saavutetaan. Punaisen valoteltan ympärille ilmestyy sininen valoteltta.

 

Smaragdinvihreät valonsäteet toteuttavat hetkessä korkeimmat ja maalliset siddhit. Kun vihreä valo imeytyy, monimuotoisen toiminnan tulokset saavutetaan. Neljännen (punaisen) valoteltan ympärille ilmestyy vihreä valoteltta.

 

Maksanväriset (violetit) valonsäteet, väriltään kuin safiiri tekevät toiminnasta ja siddheistä vakaita ja pysyviä. Kun violetit valot imeytyvät, siitä seuraa siunaus, jonka johdosta toiminnan tuloksia ei voi tuhota millään. Viidennen sinisen valoteltan ympärille ilmestyy violetti valoteltta.

 

Vaikka nämä sisäkkäiset valoteltat ovat kaikki rauhallisen valkoisen valon muunnoksia, niitä varten ei ole sanallisia säkeitä lausuttavana. Siitä huolimatta ne visualisoidaan kaikki yksityiskohtaisesti.

 

Lepää lopuksi pitkän aikaa mietiskellen ilmiöiden ja tyhjyyden ykseyttä, joka on kuin kuun heijastus vedessä, kiintymättä autuuteen, takertumatta selkeyteen, kuten seuraavassa lauseessa on kuvattu: "Mikään niistä ei ole totta eikä valhetta vaan niin kuin illuusio, kuun kuvajainen veden pinnalla, optinen harha, kangastus ja peilikuva. Ilmentymä ilman todellista luontoa, prajnaparamitan ruumiillistuma."

 

Jos väsyt tähän mietiskelyyn, ajattele että kaikki sisäiset ja ulkoiset äänet ja hengityksen liike on Taran mantran spontaania ja luonnostaan syntyvää ääntä. Ajattele että se on ääni ja tyhjyys erottamattomina, ei totta eikä valhetta, kuin kaiku. Näin ymmärtäen, rentoutuneena, ainoastaan kielen kärkeä hiukan liikuttaen lausu kymmentavuista mantraa niin paljon kuin voit. Lopuksi imeytä kaikki kirkkaaseen valoon ja ilmesty uudelleen ykseyden kehona.

 

Joissakin aikaisemmissa teksteissä puhutaan seitsemästä valoteltasta ym., mutta näitä kuutta on harjoitettu.

 

b. Elämän kiinnittäminen sydämeen

 

Chintachakran muodossa oleva oma keho on kokonaan tyhjä sisältä. Tällä keholla, joka on kuin valkoinen silkkiteltta tai valkoinen kristallimaljakko, on keskustassa pystysuora elämänvoiman kanava, kuin kristallinen pilari. Sen yläpää ulottuu melkein päälaelle saakka ja alapää melkein salaiseen paikkaan asti. Yläpäässä sen tukkeena on valkoinen bindu, jonka luonto on autuutta. Alemman pään tukkeena on punainen bindu, joka on luonnoltaan kuumuutta. Mietiskele, että elämänvoiman kanavassa sydämen korkeudella on vayun (tuulen) ja mielen olemus liikkumattomana valkoisena tam-kirjaimena, joka säteilee valoa.

 

Kun tämä on visualisoitu selvästi, puhalla pois kehostasi tunkkainen ilma. Pitelemällä maljahengitystä purppurainen elämäntuuli nousee tam-kirjaimesta ja täyttää elämänvoiman kanavan, ilman että mitään kulkee siihen sisään tai siitä ulos. Keskity tähän visualisaatioon.

 

 

2. Täydellistämisvaihe ilman erityispiirteitä

 

Valonsäteet säteilevät sydämessäsi olevasta siementavusta. Kaikki ilmiöt ja olennot, jotka on muutettu Taran mandalaan kuuluviksi, muuttuvat valoksi. Valo sulautuu jumalalliseen palatsiin, palatsi muuttuu valoksi ja valo sulautuu sinuun. Sinä ja istuimesi sulaudutte yhtä aikaa ylhäältä ja alhaalta päin kohti sydämessä olevaa pyörää. Pyörä sulautuu kirjaimiin ja kirjaimet sulautuvat tam-tavuun. Tam:in achung (vokaalia pidentävä merkki alhaalla) sulautuu ta-merkkiin. Ta sulautuu kuunsirppiin, joka sulautuu binduun. Bindu häviää kapenevaan yläosaansa. Lepää sitten meditatiivisessa tyyneydessä ilman subjektia ja objektia ja pysyttele korkeimmassa tyhjyydessä, joka on puhdas kuin avaruuden laajuus, luonnollinen peruskirkkaus.

 

Näin levätessäsi älä mieti mennyttä tai tulevaa, äläkä tutki nykyisyyttä. Lepää rentoutumalla raikkaassa luonnollisuudessa, jossa ei ole mitään keinotekoista. Pidä yllä sopivaa tasapainoa keskittymisen tiukkuuden ja väljyyden välillä tarttumatta minkään tunnistamiseen jonakin, pysy vapaana sellaisista viitekohdista kuin "mietiskely" ja "mietiskelijä" siinä todellisessa luonnossa, jossa ei ole viitteitä mihinkään sellaiseen kuin samsara ja nirvana.

 

Jos ajatuksia äkkiä ilmestyy, älä pidä niistä kiinni, älä anna ajatusten seurata toisiaan, vaan leikkaa niiden läpi kerta kaikkiaan. Lepää erottelevan viisauden luonnollisessa tilassa ja näe sen kautta, että ilmiöiden todellinen luonto on alusta alkaen puhdas.

 

Se on luonnollista perusselkeyttä, selkeyden ja tyhjyyden ykseyttä, tietoisuus ja tila toisistaan erottamattomina, jota mitkään dualistiset käsitteet kuten olemassaolo ja olemattomuus, totuus ja valhe, eivät tahraa. Sisäinen viisaus ei ole kerrassaan mitään, mutta se ilmenee minä tahansa. Se on vapaa syntymisestä, lakkaamisesta ja olemisesta. Niin kuin pelkän avaruuden keskus se on kirkas ja selkeä, kaikenkattava, ilman keskusta ja rajoja. Näe se olemalla näkemättä mitään, itsensä tunnistavalla viisaudella.

 

Vipashyana on ilmiöiden todellisen luonnon selkeää näkemistä. Ilmiöiden todellinen luonto ylittää käsitteet siten, että sitä ei mietiskellä varta vasten, vaan levätään toimettomana luonnollisesti ilman keinotekoisuutta.

 

Shamatha tarkoittaa luonnollista ja vaivatonta lepäämistä ilman, että tarttuu käsitteisiin "mietiskelystä" ja "mietiskelijästä".

 

Toisaalta shamatha tarkoittaa tilaa, jossa käsitteellistäminen on laantunut itsestään ja levätään tilassa, joka ei tutki itseään. Vipashyanassa luonto tunnistetaan ilman käsitteitä ja tietty oivallus ilmestyy.

 

Tulee tietää, että noiden kahden yhdistyminen on korkein tuonpuoleinen shamatan ja vipashyanan ykseys. Tämä nimenomaan on se, mitä tulisi harjoittaa jatkuvasti, niin kuin joen virta juoksee jatkuvasti. Kaikkien visualisaatio- ja mantran lausumisharjoitusten päätteeksi tulisi tehdä tätä. Tämä on perusharjoitus. Jos siihen pystyy, niin pääharjoituksen visualisaation ja mantran aikana siihen voi yhdistää mietiskelyssä lepäämisen. Sitä kutsutaan ykseyden joogaksi.

 

 

Osa kolme – Päätös

 

Perusselkeyden tilasta ilmestyt silmänräpäyksessä, kuten kala hyppää vedestä, Chintachakran täydellisenä kehona kaikkine piirteineen. Niin kuin illuusio, se ei ole totta eikä valhetta. Otsassa on valkoinen om, kurkussa punainen ah ja sydämessä sininen hum. Ne ovat kolme vajraa ja varmistavat, ettei mikään este voi vaikuttaa kehoosi, puheesi tai mieleesi.

 

Kaikki ilmiöt, jotka koostuvat näkyvistä muodoista, äänistä ja ajatuksista, ovat loppujen lopuksi ilman todellista luontoa ja niiden ilmeinen aspekti on yhtä puhdas kuin Bhaddharikan kehon, puheen, mielen ja viisauden luonto. Tällä tavoin omaksutaan poluksi utpattikraman (kehittelyvaiheen) suuri näkemys.

 

Isuntojen väliaikoina, eroamatta meditatiivisesta tilasta, tee mitä hyviä tekoja vain voit, kuten tormakkujen ja mandalan uhraaminen, ylistysten lausuminen, kunniakierrokset (hartauden kohteiden ympäri), tsa-tsa patsaiden valmistus, rituaalinen peseytyminen, toivomusrukoukset, veden lahjoittaminen, elävien olentojen elämän pelastaminen ja anteliaat teot.

 

Siitä syystä saat muutamassa kuukaudessa tai vuodessa sen mitä toivot, kuten ajalliset saavutukset elämässä, älykkyys, rikkaus ym. sekä myös absoluuttiset siddhit kuten autuuden ja tyhjyyden viisauden. Kaikkina elinaikoinasi Bhagavati huolehtii sinusta ja ilmentää korkeinta tyhjyyttä, prajnaparamitaa.

__________________

 

Tämä pitkän iän ohje oli aiemmin karma kamtsangin laajalle levinnyt ohje, mutta koska ainoastaan initiaation ja kirjallisten ohjeiden perinteitä on pidetty yllä, ohjeiden suullinen välittäminen henkilöltä toiselle on lakannut. Herra Kunchen Chenpo (Suuri Kaikentietävä, 8. Tai Situpa Chökyi Jugne) vastaanotti ohjeet Rigdzin Chenpolta (Suuri Tietäjä, Tsewang Norbu, khatog nyingma -koulukunnan silloinen johtaja) ja hän oli saanut ne Uchu Lhopan siddhalta (U:n alueella Tsangpo-joen eteläpuolella). Perimyslinjan kuvausta ei ole kirjoitettu kuitenkaan muistiin. Sanotaan, että se tulee Mahapandita Jamlingpalta. Näyttää siltä, että he opiskelivat ja opettivat Nyukla Penchen Ngawang Drakpan ohjeiden mukaan, mutta linja on hiipunut.

 

Kultaisen rukousnauhan karma kamtsang -perinne, joka kuvataan perimyslinjan rukouksessa, on kuitenkin pohjana siunausten rikkoontumattomalle siirtolinjalle. Niin kuin neste kaadetaan ruukusta toiseen, siinä säilyy olennainen merkitys kokonaisuudessaan. Eikä vain se, vaan ulkoisella tasolla se on rikkoontumaton perimyslinja Bhaddharikan ottamisesta jidam-jumaluudeksi ja häntä koskevista näyistä. Siksi perimyslinjaa ei tarvitse kuvata Herra Dharmakaraa pidemmälle (8. Tai Situpa).

 

Dudul Dorje (13. Karmapa) ja hänen henkinen poikansa Pema Nyinche (9. Tai Situpa) harjoittivat Bhaddharikaa myös jidam-jumaluutenaan, ja on selvää, että he saavuttivat korkeimman elämän siddhin ja todellisen oivalluksen.

 

Minä itse vastaanotin initiaatioita Vajradharalta nimeltä Pema (9. Tai Situpa) ja hänen sydänpojaltaan. Valkoisen Taran ohjeet sain kuitenkin erityisesti herra guru Techok Tenpeliltä. Ohjeet perustuivat sutriin ja jonangpa-koulukunnan opetuksiin. Sain ohjeet kerran ja harjoitin niitä kuusi kuukautta. Vaikka en rukoillut häntä, hän katsoi puoleeni myötätunnolla ja antoi minulle initiaation, kirjallisen perinteensiirron ja yksityiskohtaiset ohjeet. Vaikka näytti siltä, että kattavien ohjeiden perinne oli hävinnyt, olennainen merkitys, kuten edellä kuvattiin, voitiin edelleen siirtää uusille sukupolville. Eikä vain se, oli olemassa kirjoitusten yhdistelmiä, kuten 9. Karmapan laaja Valkoista Taraa koskeva teksti.

 

Minä itse vastaanotin nämä ja jonangpa-koulukunnan ohjeet. Sen lisäksi sain kaikentietävältä Manjushrilta (mahdollisesti Jamgyang Khyentse Wangpo) laajat bari-perinteen mukaiset pitkän iän harjoitusohjeet ja harjoitan niitä kaikkia. Siten kirjoittamani ohjeet tiivistävät 9. Karmapan teoksen olennaiset kohdat, olen käyttänyt niissä perustana Suuren Kaikentietävän (8. Tai Situpan) antamia opetuksia ja koristeena Taranathan perinteen opetuksia.

 

Siksi, tästä lähtien heidän, jotka pitävät perinnettämme yllä ei tarvitse tehdä virheitä. Näiden ohjeiden perinteen ylläpito on elintärkeää.

 

Heikkojen pyrkimysten ja ajan kulumisen takia

ohjeiden perinne valui hukkaan

niin kuin vesi imeytyy maahan,

kun taas uskolliset ja ahkerat kaivavat vedelle uoman.

Näihin dharman valtiaisiin ja heidän seuraajiinsa tulisi luottaa

kuin nektariin.

 

Niistä, jotka ajavat takaa kuuluisuutta, kukaan ei pidä.

Kuiva kuuluisuus ja aineelliset rikkaudet,

jotka on hankittu oman lahjakkuuden kautta,

on hyöty, jonka arvo vastaa roskakasaa.

Siksi ehdotan, että ponnistelette ainoastaan vatsanne täyttämiseksi.

 

Olkoot ne, jotka ovat kuin Shakyamunin opetuksia valaisevat soihdut,

pitkäikäisiä.

Lisääntyköön Dharman perinteensiirron ja oivalluksen loisto.

Toivon että Chintachakra huolehtisi jopa minusta kaikkina elinaikoinani

ja että voin ravita olentoja kuolemattomuuden ytimellä.

 

_____________________

 

Jamgyang Khyentse Wangpo, jonka ystävällisyys on kolmenlaista, opettaa henkisenä oppaana kaikkia Buddhan opetuksia. Hänen ohjeittensa kuunsäteiden nektarinkaltainen mantra loi muutamia kumudra-kukintoja (valkoinen syötävä liljakasvi Nymphae Esculenta, joka kukkii kuunvalossa).

 

Sitten, auttaakseni niitä, jotka toivovat itselleen hyvää, minä, Karma Ngawang Yonten Gyamtso, Herra Maitreyan (Tai Situpan) oppilas, kirjoitin tämän tekstin kuuden rikkauden lisääntymisen hyväenteisenä ajanjaksona Kunsang Dechen Ösel Lingin erakkomajassa Palpungissa, suurella istuimella, jolla oppineet ja siddhat ovat seuranneet toisiaan katkeamattomana virtana. [Ensimmäinen Jamgon Kongtrul sai nimen Karma Ngawang Yonten Gyamtso, kun hän vannoi munkin valat läntisen kashimirilaisen perinteen mukaan 9. Tai Situpalle 20-vuotiaana Palpungissa vuonna 1833. Hän oli jo aiemmin tullut munkiksi nyingma-perinteen mukaan.]

 

Suomennos Ani Sherab © Rokpa Trust

 

Kotisivu