Kuuntele Sydänsutra  Tai Situ Rinpochen lausumana

sekä muita rukouksia, mm. Dorje Chang Tungma.

Linkkejä aiheeseen:

Emptiness (transkriptio Tai Situpan opetuksista)

HH Dalai Lama: Garland of Views (Lamrim radio)

 

Sydänsutra

 

Näin olen kuullut: kerran Siunattu oleskeli Korppikotkavuorella Rajagrihassa kerallaan suuri joukko munkkeja ja bodhisattvoja. Silloin Siunattu vaipui samadhiin, joka tutkii ilmiötä nimeltä ”syvällinen valaistuminen”, ja samaan aikaan jalo Avalokiteshvara, bodhisattva-mahasattva, harjoitti prajnaparamitan syvällisiä opetuksia ja näki viisi skandhaa sekä niiden luontaisen tyhjyyden.

 

Buddhan inspiroimana kunnianarvoisa Shariputra kysyi silloin jalolta Avalokiteshvaralta, bodhisattva-mahasattvalta: ”Kuinka näiden jalomielisten, jotka tahtovat seurata prajnaparamitan syvällistä harjoitusta, tulisi opiskella?”

 

Ja Avalokiteshvara, bodhisattva-mahasattva vastasi kunnianarvoisalle Shariputralle: ”Oi Shariputra, kuka sitten tahtookaan seurata prajnaparamitan syvällistä harjoitusta, tulisi ajatella näin: viisi skandhaa ovat luonnostaan tyhjiä. Muoto on tyhjyyttä, tyhjyys on muoto. Tyhjyys ei ole muuta kuin muoto, muoto ei ole muuta kuin tyhjyyttä. Samaten tunne, havaitseminen, käsitteet ja tajunta ovat tyhjyyttä.

 

Täten, Shariputra, kaikki dharmat ovat tyhjyyttä, eikä niillä ole ominaispiirteitä. Ne ovat syntymättömiä ja lakkaamattomia; ne eivät ole puhtaita eivätkä epäpuhtaita, ne eivät vähene eivätkä lisäänny. Siksi, Shariputra, tyhjyydellä ei ole muotoa, tunteita, havaintoja, käsityksiä eikä tajuntaa; ei silmää, korvaa, nenää, kieltä, kehoa eikä mieltä; ei ilmiasua, ääntä, hajua, makua, sitä ei voi koskettaa eikä ajatella; sillä ei ole näkökykyä yms. aina ajattelukyvyn puuttumiseen asti; siinä ei ole nidanoita (12 toisistaan riippuvaa tekijää) tietämättömyydestä aina vanhenemiseen ja kuolemaan saakka, tai tietämättömyyden lakkaamisesta vanhenemisen ja kuoleman lakkaamiseen saakka; ei kärsimystä, ei kärsimyksen syytä, ei kärsimyksen lakkaamista, ei polkua, ei viisautta, ei saavutusta eikä saavuttamattomuutta.

 

Siksi, Shariputra, koska saavutuksia ei ole, bodhisattvoilla on prajnaparamita käytössään, ja koska mieltä ei mikään varjosta, he eivät pelkää. He menevät valheellisuuden ulottumattomiin, sinne, minne suru ei yllä. Kaikki kolmen ajan buddhat heräävät täyteen tietoisuuteen korkeimmasta, todella täydellisestä valaistumisesta prajnaparamitan avulla. Siksi prajnaparamitan suuri mantra syvällisen viisauden mantra, korkein mantra vailla vertaa, mantra, joka tyynnyttää kaiken kärsimyksen tulisi tuntea totuutena, sillä se ei petä. Prajnaparamita-mantra kuuluu näin:

TEYATA OM GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA.

 

Oi Shariputra, tällä tavoin bodhisattva-mahasattvan tulisi oppia syvällistä tuonpuoleista viisautta.”

 

Sitten Siunattu heräsi samadhistaan ja ylisti jaloa Avalokiteshvaraa, bodhisattva-mahasattvaa sanoen: ”Hyvä, hyvä, sinä jalon perheen poika! Syvällistä tuonpuoleista viisautta tulee harjoittaa juuri niin kuin olet opettanut, silloin tathagatat iloitsevat.” Kun Siunattu oli sanonut sen, Shariputra ja bodhisattva Avalokiteshvara, heidän seurueensa ja koko maailma jumalineen, ihmisineen, puolijumalineen ja gandharvoineen iloitsivat ja ylistivät Siunatun sanoja.

 


Lotsawa Bhikshu Rinchen De käänsi tämän tekstin tiibetiksi intialaisen pandita Vimalamitran avustuksella. Suuret kääntäjät Gelong Namkha ja muut muokkasivat sitä. Tiibetinkielinen teksti kopioitiin freskosta Samyen luostarissa Tiibetissä. Nalandan käännöskomitea käänsi sen englanniksi apunaan useita sanskritinkielisiä versioita. Suomennoksessa on käytetty hyväksi sutran englannin- ja tiibetinkielisiä käännöksiä. 

Sydänsutra tiibetin kielellä

(foneettiset merkit englanninkielisen ääntämyksen mukaan)

 

Di ke dag gi tö pa dü chig na,

chom den de gyal po’i khab na cha gö pung po’i ri la,

ge long gi gen dün chen po tang,

jang chub sem pa’i gen dun chen po tang tab chig tu zhug te,

de’i tse chom den de zab mo nang wa zhe ja wa

chö kyi nam drang kyi ting nge dzin la nyom par zhug so.

Yang de’i tse,

jang chub sem pa sem pa chen po pag pa chen re zig wang chuk

she rab kyi pa rol tu chin pa zab mo chö pa nyi la nam par ta zhing,

pung po nga po de dag la yang rang zhin gyi tong par nam par ta’o.

De ne, sang gye kyi tü, tse dang den pa sha ri’i bü

jang chub sem pa sem pa chen po

pag pa chen re zig wang chuk la di ke che me so:

rig kyi bu, gang la la she rab kyi pa rol tu chin pa zab mo

chö pa che par dö pa de ji tar lab par ja,

de ke che me pa dang,

jang chub sem pa sem pa chen po pag pa chen re zig wang chuk gi tse dang den pa

sha ra da ti’i bu la di ke che me so:

sha ri’i bu, rig kyi bu am

rig kyi bu mo gang la la she rab kyi pa rol tu chin pa zab mo

chö pa che par dö pa de,

de tar nam par ta war ja te,

pung po nga po de dag kyang rang zhin gyi tong par nam par yang dag par je su ta’o.

Zug tong pa’o.

Tong pa nyi zug so.

Zug le tong pa nyi zhen ma yin no.

Tong pa nyi le kyang zug zhen ma yin no.

De zhin du, tsor wa dang,

dü she dang, dü che dang,

nam par she pa nam tong pa’o.

Sha ri bu, de tar chö tam che tong pa nyi de,

tsen nyi me pa, ma kye pa, ma gag pa,

dri ma me pa, dri ma dang dral wa me pa,

dri wa me pa, gang wa me pa’o.

Sha ri’i bu, de ta we na, tong pa nyi la zug me,

tsor wa me, dü she me, dü che nam me, nam par she pa me,

mig me, na wa me, na me, che me, lü me, yid me, zug me, dra me,

dri me, ro me, reg ja me, chö me do.

Mig gi kham me pa ne yi kyi kham me,

yi kyi nam par she pa’i kham kyi bar du yang me do.

Ma rig pa me, ma rig pa ze pa me pa ne ga shi me,

ga shi ze pa’i bar du yang me do.

Dug ngal wa dang, kun jung wa dang,

gok pa dang, lam me,

ye she me, tob pa me, ma tob pa yang me do.

Sha ri’i bu, de ta we na, jang chub sem pa nam tob pa me pa’i chir,

she rab kyi pa rol tu chin pa la ten ching ne te,

sem la drib pa me pe, trak pa me do.

Chin chi log le shin tu de ne nya ngen le de pa’i tar chin to.

Dü sum du nam par zhug pa’i sang gye tam che kyang she rab kyi pa rol tu chin pa la ten ne,

la na me pa yang dag par dzog pa’i jang chub tu ngön par dzog par sang gye so.

De ta we na, she rab kyi pa rol tu chin pa’i ngag,

rig pa chen po’i ngag,

la na me pa’i ngag,

mi nyam pa dang nyam pa’i ngag,

dug ngal tam che rab tu zhi war che pa’i ngag,

mi dzün pe na den par she par ja te,

she rab kyi pa rol tu chin pa’i ngag me pa:

TADYATA OM GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA

 

Sha ri’i bu, jang chub sem pa sem pa chen pö

de tar she rab kyi pa rol tu chin pa zab mo la lab par ja’o.

De ne, chom den de ting nge dzin de le zheng te,

jang chub sem pa sem pa chen po pag pa chen re zig wang chuk la leg so zhe ja wa jin te,

leg so leg so,

rig kyi bu de de zhin no.

Rig kyi bu, de de zhin te,

ji tar khyö kyi ten pa de zhin du she rab kyi pa rol tu chin pa zab mo la che par ja te,

de zhin sheg pa nam kyang je su yi rang ngo.

Chom den de kyi di ke che ka tsal ne,

tse dang den pa sha ri’i bu dang,

jang chub sem pa chen re zig wang chuk dang,

tam che dang den pa’i khor de dang,

lha dang, mi dang, lha ma yin dang,

dri zar che pa’i jig ten yi rang te,

chom den de kyi sung pa la ngön par tö do.

 

kotisivu