Viisi dhyanibuddhaa

Dhyanibuddhat ovat meissä jokaisessa olevia ominaisuuksia, jotka tulevat esiin kun heikkoudet poistetaan.

 

Akshobya (tiib. Sangye Mikyopa, 'muuttumaton buddha')

 

Bodhisattvan tehtävänä on kehittää itsessään viisi valaistunutta ominaisuutta. Näitä ominaisuuksia kuvataan viiden buddhaperheen avulla. Buddhaperheitä edustavat dhyanibuddhat eli meditatiiviset buddhat. Ne ovat sambhogakaya-buddhia.

 

Vaikka buddhien hyvät ominaisuudet, nämä viisi viisautta, ovat kaikissa olennoissa, ne ovat viiden ristiriitaisen tunteen (sanskritiksi klesha) peitossa. Jotta oppisi kehittämään viittä viisautta, täytyy ensin ymmärtää enemmän ristiriitaisista tunteista, joihin kuuluvat viha, ylpeys, halu, kateus ja tietämättömyys.

 

Ensimmäinen niistä, viha, vaikuttaa usein voimakkaimmalta tunteelta. Se syntyy tilanteessa. jossa kohtaa jotakin vastenmielistä. Tunteena se vahingoittaa itseä ja usein myös muita, se johtaa konflikteihin tässä elämässä ja kuoleman jälkeen on vaara, että syntyy alemmissa maailmoissa. Se synnyttää huonoa karmaa ja voi viedä helvetin kärsimyksiin. Jotta vihan seuraukset välttäisi, täytyy päästä eroon vihan tunteesta.

 

Kun vihaa puhdistetaan pois vajrayana-menetelmillä, oivalletaan vähitellen peilinkaltainen viisaus. Ilmiöt ilmenevät aivan kuin katselisi itseään peilistä - se tarkoittaa, että eroa itsen ja muiden välillä ei ole ja kaikki on toisistaan riippuvaista. Kun se oivalletaan, viha poistuu automaattisesti. Buddha Akshobya edustaa peilinkaltaista viisautta. Akshobyan toiminta rauhoittaa tunteet ja tyynnyttää kärsimyksen, surun ja sairaudet. Häntä kuvataan sanalla liikkumaton tai muuttumaton, sillä vihan leiskuessa ystävät muuttuvat vihollisiksi, kun taas vihan poistuttua vallitsee vakaa rauhan tila.

   

 

Dhyanibuddhat ovat kaikki erivärisiä. Heidän vasen kätensä on meditaatioasennossa pidellen vertauskuvallista esinettä, oikean käden asento vaihtelee. Jalat ovat täysristi-istunnassa.

 

Akshobya on sininen kuin taivas, joka on aina sininen. Hän pitelee vajraa vasemmassa kädessä. Vajra on tuhoutumattomuuden symboli. Oikea käsi koskettaa maata, sekin kuvaa muuttumattomuutta. Akshobyan ilmansuunta on itä ja hän istuu kahdeksan elefantin kannattelemalla valtaistuimella lootuksen ja kuunkiekon päällä. Elefantti on voimakas eläin, viha taas voimakas tunne. Vajrayana-harjoituksissa itä kuvitellaan aina harjoituksen tekijän eteen.

 

Ratnasambhava (tiib. Sangye Rinchenjugne, 'buddha hyvyyden lähde')

 

Heti synnyttyämme meille tulee tunne siitä, että olemme muista erillisiä. Erillisyyden tunne johtaa ylpeyden tunteeseen, kun alkaa ajatella olevansa parempi kuin ne, joiden asiat ovat huonommin kuin itsellä. Niin kauan kuin ajattelee niin, ei voi oppia muilta. Ylpeä ihminen puhkuu kuin pallo, joka on puhallettu täpötäyteen ilmaa. "Ylpeyden pallon päälle ei mikään hyvä ominaisuus kiinnity."

 

Jotta ylpeyden voisi poistaa, täytyy päästää irti egoon takertumisesta, sitten tasa-arvon viisaus astuu esiin. Se yhdistetään Buddha Ratnasambhavaan, joka edustaa oppimisen ja kaiken hyvän vastaanottamisen kykyä. Ilman ylpeyttä on avoin ja voi ottaa vastaan oivallukseen liittyvät arvokkaat ominaisuudet.

 

Buddha Ratnasambhava on keltainen, kullanvärinen. Väri kuvaa kaikkea arvokasta ja lisäksi Ratnasambhava pitelee kaikki toiveet täyttävää jalokiveä vasemmassa kädessään. Oikea käsi on korkeimman anteliaisuuden mudrassa.

 

Hänen valtaistuintaan kannattelee kahdeksan hevosta, joilla on neljä "ihmeitä tekevien voimien jalkaa". Hevonen on otettu symboliksi, koska sen avulla voi entisinä aikoina liikkua kaikkialla nopeasti ja esteettä. Ilmansuunta on etelä.

   

Amitabha (tiib. Sangye Öpame, 'rajattoman valon buddha')

 

Halu vie ajatukset mennessään, häiritsee keskittymistä muihin asioihin ja tekee mielen levottomaksi. Se lisää kiirettä, kun täytyy ponnistella saadakseen haluamansa asiat. Halun kohteen saavuttaminen ei koskaan tuo lopullista onnea, vaan himoitsemme yhä enemmän ja aina vain parempaa. Aina on myös olemassa uhka, että se, mitä on saavutettu, menetetään ja näin haluaminen johtaa vähitellen turhautumiseen, kun ponnistelu ei tuota pysyvää tyydytystä.

 

Kun halu poistuu, sen sijalle tulee erotteleva viisaus. Tämän viisauden avulla ymmärtää jokaista elävää olentoa ja arvostaa kaikkien ominaisuuksia, empatian kyky kasvaa. Erotteleva viisaus näkee asiat sellaisina kuin ne ovat ilman ennakkoluuloja.

 

Sellainen tietoisuus on mielen rajatonta kirkkautta ilman minkäänlaisia väärinkäsityksiä, siksi Amitabhaa kutsutaan rajattoman valon buddhaksi. Yksinkertainen esimerkki voisi olla ehjä lamppu verrattuna rikkinäiseen. Ehjän lampun valossa pimeässä huoneessa olevat esineet nähdään selvästi ja erotetaan kaikki yksityiskohdat.

 

Erottelevan viisauden valossa tyytymättömyys ja yhä parempien asioiden haluaminen lakkaa, ja oivallus on niin voimakas, että kaikki ikään kuin magnetisoituu ja tarpeet täyttyvät itsestään.

Buddha Amitabha kuuluu lootusperheeseen, sillä lootus kasvaa mutaisessa vedessä ja silti sen kukat ovat tahrattoman puhtaat. Haluista eroon pääseminen tuo puhtaan rauhan tilan. Amitabhan kädet ovat mietiskelyasennossa, mikä kuvaa ajatusten kirkkautta. Hän ymmärtää asiat täysin sellaisina kuin ne ilmenevät, ilman että niihin liitetään henkilökohtaisia mielipiteitä. Se on helppouden ja rauhan tila. Amitabhan puhdas maa läntisessä ilmansuunnassa on Dewachen, "suuri autuus". Valtaistuinta kannattelee kahdeksan riikinkukkoa, jotka kuvaavat hurmaavaa kauneutta, joka tavallisesti viettelee meidät.

 

Amogasiddhi (tiib. Sangye Donyödrupa, 'kaikkea hyödyllistä tekevä buddha')

Kateus estää omaa hyvinvointia ja sen myötä kateus vain kasvaa. Se on syy, miksi kaiken saavuttava viisaus syntyy poistamalla kateus. Niin kauan kuin asenteemme on kateellinen, henkilökohtaisen menestyksen tiellä (olivatpa tavoitteet aineellisia tai henkisiä) on monia esteitä. Kateus on heikkouksista kauhein: se ei salli onnea muille. Siksi Buddha Amogasiddhin toiminta on raivoisaa: hän raivaa esteet päättäväisesti menestyksen tieltä ja saa samalla luonteemme kypsymään. Hänen toimintansa täyttää kaikki hyödylliset päämäärät. Lisäksi hän poistaa elämässä eteen tulevia tavallisia esteitä, kuten sairauksia.

Amogasiddhi pitelee kaksoisvajraa vasemmassa kädessä, se kuvaa sitä, että hänen toimintansa ulottuu kaikkiin ilmansuuntiin. Hänen oikea kätensä on suojelevassa asennossa, sillä hän suojelee kaikkia eläviä olentoja peloilta, onnettomuuksilta ja kielteisiltä vaikutuksilta.

Hän on vihreä - väri, joka syntyy sekoittamalla muita värejä. Se kuvaa hänen toimintansa monipuolisuutta. Amogasiddhissä  ruumiillistuva kaiken toiminnan täyttävä viisaus saavutetaan puhdistamalla viisi aistitajuntaa. Hänen ilmansuuntansa on pohjoinen ja valtaistuinta kannattelee kahdeksan myyttistä shang-shang lintua eli garudaa. Shang-shang linnulla on ihmisen keho, linnun siivet ja päässä sarvet. Sanotan että sen äänen kuuleminen täyttää kaikki toiveet ja siksi se edustaa tavoitteet saavuttavaa Amogasiddhiä.

Vairochana

(tiib. Sangye Namparnangse, 'kaikesta ilmentyneestä täydellisen tiedon omaava buddha')

Tietämättömyys tarkoittaa sitä, että ei osaa tehdä eroa hyvän ja pahan välillä, ei erota suhteellista ja lopullista totuutta toisistaan, eikä oivalla korkeinta dharmataa. Tietämättömyys on ristiriitaisten tunteiden alkujuuri, sillä sen pimentäessä näkökentän arvioimme asioita väärin.

Pohjimmiltaan on kyse siitä, että luulee olevansa muista erillinen minä. Kun tuntuma minästä on syntynyt, alkaa pelätä sen puolesta ja ryhtyy taisteluun uhkia vastaan. Todellisuudessa minä on yhtä todellinen kuin käärme, joka tarkemmin katsottuna paljastuu köydeksi. Niin kauan kuin luulee köyttä käärmeeksi, pelkää oikeasti, mutta heti kun asian oikea laita selviää, pelko häviää.

 Tietämättömyys saa aikaan vihan ja se saa aikaan myös ylpeyden, kateuden ja halun. Kun tietämättömyys hälvenee, kaiken oivaltava tyhjyyden viisaus sarastaa. Tyhjyys tarkoittaa tässä korkeinta oivallusta, dharmataa. Tähän asti tietämättömyys on estänyt meitä näkemästä asioita sellaisina kuin todella ne ovat, koska itsen harha on johtanut itsekkäisiin tekoihin.

 

Buddha Vairochana pitelee dharman pyörää merkkinä tiedon hallinnasta. Koska ainoa keino poistaa tietämättömyys on oppia dharmaa, hän opettaa sitä olennoille. Pyörä on Buddhan opetusten vertauskuva, kuin kulkuneuvon pyörä, ja pyörän pyöriessä liikutaan tietämättömyydestä viisauteen. Vairochana on valkoinen, tahrattoman puhdas ilman tietämättömyyden pimeyttä. Hän istuu mandalan keskellä kahdeksan lumileijonan kannattelemalla valtaistuimella. Lumileijonat kuvaavat muodon täydellistä käsittämistä, joka poistaa tietämättömyyden kokonaan.

 

(Lähde: Khenchen Thrangu Rinpochen ja Khenpo Karthar Rinpochen opetukset)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuvat © Rokpa Trust

yksityiskohtaiset piirroskuvat

 

 

 

ilmansuunta

keskusta

itä

etelä

länsi

pohjoinen

dhyanibuddha 

Vairochana

Akshobya / Vajrasattva

Ratnasambhava

Amitabha

Amogasiddhi

nimi

"säteilevä"

"järkkymätön"

"jalokivistä syntynyt"

"loputon valo"

"voittaja"

skandha*

tajunta

muoto

tunne

havainto

impulssi

buddha-puoliso

Akashadhatu/Dhatvishvari  (tiib.Yingzugma)Valk.Tara

Mamaki

Locana

(tiib.Sangye Chenma)

Pandaravasini (tiib.Naza Karmo, Gökarmo)

Samaya Tara/Vihreä Tara

(tiib. Damtsig Drolma)

elementti*

tilaelementti (avaruus)

vesi

maa

tuli

ilma

ominaisuus

aineettomuus

virtaavuus

perusta

valaisevuus

liikkuvuus

buddhakenttä

Akanishtha (tiib. Ogmin dupokö), Kaikkein korkein

Ngönpar gawa, Todellinen ilo

Palden denpa, Loistelias

Dewachen, Puhtaan Onnen maa

Lerab dzogpa, Kaiken toiminnan täydellisyys

bodhisattva

Samantabhadra

Vajrapani

Ratnapani

Avalokiteshvara

Vishvapani

hist. buddha

Krakucchanda

Kanakamuni

Kashyapa

Shakyamuni

Maitreya

symboli

sininen tetraedri

valkoinen pisara

valkoinen pallo

keltainen kuutio

punainen tetraedri

vihreä puolipallo

aisti

näkö

kuulo

haju

maku

tunto

fysiologia

energiakanavat

veren virtaus

liha

ruumiinlämpö

energiavirrat ("tuulet")

elin

sydän

munuaiset 

perna

maksa

keuhkot

tajunta

kaiken perusta

kaiken perusta

kleshatajunta / minä

ajatustajunta / mieli

viisi aistitajuntaa

maailma

eläimet

helvettiolennot

jumalat

ihmiset

asurat

heikkous

tietämättömyys

viha

ylpeys

halu

kateus

viisaus

tyhjyyden viisaus

peilinkaltainen viisaus

tasa-arvon viisaus

erotteleva viisaus

toiminnan viisaus

paramita

ahkeruus

viisaus (prajna)

anteliaisuus

kärsivällisyys

moraali

ydintavu

valkoinen om

sininen hum

keltainen tram

punainen hri

vihreä ah

eläin

lumileijona tai lohikäärme

elefantti

hevonen tai leijona

riikinkukko

shangshang- lintu/garuda

chakra

otsa

sydän

napa

kurkku

navan alapuolella

mudra

dharmachakra (opettava)

maata koskettava

anteliaisuuden

dhyana (meditaatio)

suojeleva

buddhaperhe

dharman pyörä

vajra

jalokivi

lootus

kaksoisvajra

toiminta 

neljänlainen toiminta

rauhallinen

rikastuttava

voimakas

raivoisa

 

*Skandhat liittyvät dhyanibuddhiin ja elementit buddhapuolisoihin.

 

Mielen mandala

Kotisivu