Alkurukoukset    

Loppurukous
Lyhyt Vajradhara-rukous
Rukous juurigurulle

Alkurukoukset

Tiibetinkieliset kirjaimet Lataa (pdf)

Turvautuminen

San-dze tshö dang tsho tsi tso nam la

dzang-tshub bardu da ni tsab-su-tsi

da gi dzin sok dzi pe sö-nam tsi

dro la pen dzir san dze dru par sho.

 

Valaistumismielen kehittäminen

(Neljä rajatonta kontemplaatiota)

 

Sem-tshen tam-tshe de-va dang

de-ve dzju dang den-par dzjur-tsig.

Dugnal dang dugnal tsi

tsju dang dral-var dzjur-tsig.

Dugnal me-pei de-va dam-pa

dan min dral-var dzjur-tsig.

Nje ring tsha dan nji dang dral-vei

tan-njom tshen-po la ne par dzjur-tsig.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Turvaudun Buddhaan, Dharmaan  ja Sanghaan 

kunnes saavutan valaistumisen.

Täydellistämällä kuusi hyvettä (6 paramitaa)

toivon saavuttavani buddhuuden kaikkien olentojen hyväksi.

 

 

 

Olkoot kaikki olennot onnellisia ja

olkoon heillä onnen syyt.

Olkoot he vapaita kärsimyksestä

ja kärsimyksen syistä.

Älkööt he koskaan olko erossa todellisesta onnesta,

jossa kärsimystä ei ole.

Ja toimikoot he aina viisaasti ja oikeudenmukaisesti

ilman halua omistaa läheisensä ja ilman vihaa muita kohtaan.

 

 
   

 

     
   

Loppurukous

 

Rukouksesta tulevan hyödyn omistaminen muille

 

Sönam deji tam-tse zig-pa nji

tob-ne nje-pei dra nam pam tshe ne

tse ga na tsi palab drupa ji

sipe tshole dro va drol-var sho.

 

 

 

 

Tämän ansion kautta

toivon saavuttavani tietoisuuden kaikesta

voittavani pahuuden itsessäni (1

ja vapauttavani olennot olemassaolon merestä,

missä myllertää syntymän, sairauden, vanhenemisen ja kuoleman aallokko

 
        _______________

1) Ristiriitaisiin tunteisiin (halu, viha jne.) johtava usko siihen, että on olemassa erillinen itse, ja usko siihen, että koetut objektit ovat aineellisia ja itsenäisesti olemassa (dualismi).

 
  
   

Lyhyt Vajradhara-rukous  

(Dorje Chang tungma)

 

Kuuntele, mp3 (Samye Lingin sangha)

Tiibetinkieliset kirjaimet Lataa pdf

 

 

Rukouksen Vajradharalle kirjoitti Bengar Jampal Zangpo (Jetsun Lorepa) 1400-luvulla, sen jälkeen kun hän oli saavuttanut oivalluksen mahamudrasta mietiskeltyään monia vuosia Semon saarella Namtso-järven keskellä Tiibetin ylätasangolla. Hän oli kuudennen Karmapan oppilas ja seitsemännen Karmapan opettaja.

 

 

 
           
   

Dor-dze Tsang tsen Telo Naro dang

Marpa Mila tsö dze Gampopa

Dy sum she tsja kyn tsen Karmapa

tshe shi tsjung tse tsjy pa dzi nam dang

Dri, Tang, Tsal sum pal-den Drug-pa sog

zab-lam tsja-tsa-tse la nga nje pe

njam me dro gön Dag-po Ka-tsjy la 

sol-va deb-so Ka-tsjy la-ma nam

tsjy pa dzin no nam-tar dzin tsi lob.

 

Suuri Dorje Chang, Tilopa, Naropa,

Marpa, Milarepa, Dharman herra Gampopa,

kolmen ajan tietäjä, kaikkitietävä Karmapa,

neljän suuren ja kahdeksan pienemmän perimyslinjan haltijat,

Drikungin, Talungin, Tsalpan, loistavan Drukpan ja muitten lamat,

te, jotka hallitsette täysin Mahamudran syvän polun,

suullisen perinteen Dhagpo Kagyu linja, joka on vertaansa vailla oleva olentojen suojelija,

rukoilen teitä, Kagyu lamat,

antakaa siunauksenne, että saatan seurata perinnettänne ja esimerkkiänne.

 
           
   

Shen log gom tsi kang par sung pa shin

dze nor kyn la tsag shen me-pa dang

tse dir dö tag tsö-pe gom-tsen la

nje kur shen-pa me-par dzin tsi lob.

  Kyllästyminen samsaraan on opetuksen mukaan mietiskelyn jalusta. Kiintymättä ruokaan, varallisuuteen tai muuhun sellaiseen, mietiskelijä katkaisee siteensä tähän elämään. Anna siunauksesi, että hän pysyy kiintymättä kunniaan ja menestykseen.  
           
   

Mö-gu gom tsi gö-wor sung pa shin

men nga ter go tse pe la ma la

tsyn du sol-va deb-pe gom-tsen la

tsö min mö-gu tsje-var tsin tsi lob.
 

Harras kunnioitus on opetuksen mukaan mietiskelyn pää.

Lama on se, joka avaa portin syvällisten suullisten opetusten aarteelle.

Todellinen mietiskelijä rukoilee näin guruaan jatkuvasti.

Anna siunauksesi, että todellinen ei-tehty hartaus nousee hänessä.
 
           
   

Jeng me gom tsi ngö shir sung-pa shin

kang shar to pe ngo-vo so-ma-te

ma tsö de kar dzo pe gom tsen la

gom tsa lo dang dral-var dsin tsi lob.
 

Horjumaton huomio on opetuksen mukaan varsinainen mietiskelyn keho.

Täten, mikä tahansa ajatus nouseekin, sen luonto on nykyisyys.

Anna siunauksesi mietiskelijälle, joka lepää tässä luonnollisessa ajatuksen ytimen tuoreudessa,

että hän voi olla ilman "jotakin mitä mietiskellä".
 
           
   

Nam-to ngo-vo tsö kur sung pa shin

tsi jang ma jin tsir jang tsar-va la

ma gag rol-par tsar-ve gom-tsen la

kor de jer-me tok-par dzin tsi lob.
 

Ajatusten ydinaines on opetusten mukaan Dharmakaya.

Ne eivät ole kerrassaan mitään, silti ne ilmenevät minä tahansa.

Anna siunauksesi mietiskelijälle, joka näkee mielen esteettömän leikin,

että hän oivaltaa samsaran ja nirvanan olevan erottamattomat.
 
           
   

Tse-va kun tu jang dag la-ma dang

dral-me tsö tsi pal la long tsö tsing.

Sa dang lam tsi jön-ten rab dzog ne

dor-dze tsang gi gö pang njur tob sho.
 

Kaikkina elinaikonani toivon,

etten koskaan joudu erilleen tosiopettajasta,

että käytän loistokasta Dharmaa parhaalla tavalla täydellistäen kaikki polun ja sen eri asteiden hyvät ominaisuudet, 

ja että pian saavutan Dorje Changin tilan.      
 
   

 

RUKOUS JUURIGURULLE

Gurujooga

 

Pal-den tsa-ve la-ma rin-po-tshe

da-gi tsi-vor pe-de den-shu la

ka-drin tshen-pö go-ne tse-zung te

ku sung tu tsi ngö-drup tsal-dy sol.

 

 

 

 

 

 

Loistava kallisarvoinen juuriguru

pääni yläpuolella, istuimenaan lootus ja kuunkiekko;

rukoilen sinua, huolehdi minusta suurella ystävällisyydelläsi,

anna minulle (valaistumiseen liittyvät) ruumiin, puheen ja mielen kyvyt (siddhit).

 
 
      Rukouksia      
    Karma kagyu perimyslinja      
    Kotisivu