Kysymyksiä turvautumisesta

 

Mitä turvautuminen buddhalaisuudessa tarkoittaa?

Turvautumisen merkitys syvenee kun buddhalaista polkua kuljetaan, ja sen todellinen syvyys ja laajuus näkyy vasta, kun valaistuu. Lyhyesti sanottuna, turvauduttaessa käännytään maailmankaikkeuden korkeimman, todellisimman, voimakkaimman ja merkityksellisimmän voiman puoleen ja pyydetään sen ohjausta ja suojaa. Näin on tehtävä, jotta voisi vapauttaa mielensä väärinkäsitysten vallasta ja kärsimyksestä ja saavuttaa aidon rauhan, viisauden ja valaistuneet ominaisuudet. Tämä prosessi, joka yhtyy syvällisesti absoluuttiin, alkaa muodollisesti turvautumisseremonialla ja jatkuu sitten opiskeluna ja mietiskelynä, josta kasvaa sisäinen vahvuus. Se on myös sitoumus seurata buddhalaista tietä.

 

Turvautumalla tullaan buddhalaiseksi. Siitä alkaen se varmuus ja tuki, joka päivittäisestä turvautumisesta syntyy, on psykologinen pohja itsetuntemuksen kasvun ja muuttumisen tiellä, joka johtaa rauhaan. Kuten talon perusta turvautuminen on perusta muille buddhalaisille harjoituksille.

 

Onko kaikissa buddhalaisissa perinteissä samanlainen turvautumisseremonia?

Kaikissa perinteissä, mukaan lukien tiibetiläinen, theravada ja zen, turvaudutaan ”Kolmeen kallisarvoiseen” eli ”Kolmeen jalokiveen”: Buddhaan, Dharmaan ja Sanghaan. Mahayana buddhalaisuudessa turvautumisen kohde, aika, motivaatio ym. laajenee (ks.alla). Vajrayanassa turvaudutaan käytännön syistä Kolmen jalokiven lisäksi guruihin, jidameihin ja dharmansuojelijoihin, koska tämä polku on intensiivinen.

 

Mihin turvaudutaan?

·          Buddhaan parhaana opettajana

·          Dharmaan, joka on Buddhan opetus ja täydellinen henkinen polku

·          Sanghaan, jolla on dharmaopetukset hallussaan ja joka on opas ja kumppani polulla.

 

Vajarayana buddhalaisuudessa turvaudutaan lisäksi

·          guruihin, joilta tulee hengellisen perinteen siirto

·          jidameihin, jotka saavat harjoituksen tuottamaan tulosta

·          dharmansuojelijoihin, joiden avulla myötätuntoinen toiminta onnistuu.

 

Mihin ei pidä turvautua?   

Buddhalainen tie johtaa ulos ahdistuksesta (samsara) ja vie täydelliseen vapauteen, rauhaan ja ehdottomaan onnen tilaan (nirvana). On ilmeistä, että tarvitaan ohjausta joltakulta, joka on jo voittanut samsaran ja saavuttanut nirvanan. Muussa tapauksessa on kuin palkkaisi oppaan, joka ei ole koskaan käynyt paikan päällä.

 

Tällä ”matkalla” on paljon sisäisiä vaaroja kuten egon ylpeys, kateus, viha ja itsekkäät pyyteet ja ulkoisena vaarana ympäristön yleinen taipumus negatiivisuuteen. Ne vaanivat petojen ja ryöväreiden tavoin tien varrella. Kulkija tarvitsee kokeneen ja vahvan henkivartijan, jotta hän voittaa nämä vaarat.

 

Tavallisesti käännymme ystävien, sukulaisten ja varakkaiden ihmisten puoleen, kun tarvitsemme apua. Aineellista ja emotionaalista tukea heiltä voikin toisinaan saada, mutta se on väliaikaista. Mitä oman mielen kanssa työskentelemiseen tulee, jotta pysyvä vapaus saavutettaisiin, heistä ei ole apua. Itse asiassa heidän ohjauksensa voi viedä avuntarvitsijan aivan väärään suuntaan.

 

On maailman luonnollisin asia kääntyä asiantuntijan puoleen, kun tahtoo oppia jonkin asian hyvin. Henkisellä tiellä vapauteen kallisarvoiset turvautumisen kohteet ovat asiantuntijoita.

 

Miten hinayana ja mahayana buddhalaisuuden turvautuminen eroavat toisistaan?

·          KESTO … Hinayanassa turvaudutaan seremonian suorittamisen hetkestä kuolemaan saakka, mahayanassa turvaudutaan siihen saakka kunnes täydellinen valaistuminen on saavutettu, vaikka siihen kuluisi useita elämiä.

·          MOTIVAATIO … Hinayanassa päämotivaatio on kaipuu vapauttaa oma mieli ahdistuksesta ja saavuttaa rauha. Mahayana motivaatio on turvautua, jotta voi auttaa kaikkia olentoja vapautumaan samsarasta ja löytämään nirvana.

·          KOHDE … Buddha, Dharma ja Sangha nähdään mahayanassa syvällisemmässä valossa kuin hinayanassa:

o         Paitsi historiallisena henkilönä Buddhaa pidetään absoluuttisena totuutena, johon kuuluu kolme kayaa ja joka ilmenee buddhaluontona kaikessa.

o         Paitsi Buddhan sanallisina ja muistiin kirjoitettuina opetuksina Dharmaa pidetään polun ja sen tuloksen suorana oivaltamisena, sekä erityisesti henkilökohtaisen minän ja kaikkien asioiden tyhjyyden oivaltamisena.

o         Paitsi Buddhan opetuksia ylläpitävänä luostarilaitoksena Sanghana pidetään kaikkia, jotka ovat saavuttaneet suoran oivalluksen tyhjyydestä.

 

 

Liittyykö turvautumiseen sitoumuksia?

Kyllä, turvautuminen merkitsee sitoutumista buddhalaiseen tiehen ja on siis luonnollista ainakin pysyä sillä tiellä, mieluiten myös edetä sillä parhaansa mukaan. Pääsitoumus on säilyttää usko ja luottamus Kolmeen turvautumisen kohteeseen. Avuksi on annettu kolme ohjetta:

1.      Kun on turvautunut Buddhaan, olennoista valaistuneimpaan, tulisi pitää Buddhaa pääopettajanaan, eikä luopua buddhalaisuudesta jonkin muun uskonnon takia.

2.      Kun on turvautunut Dharmaan, jonka olemus on rauha, ei koskaan pitäisi vahingoittaa yhtäkään elävää olentoa.

3.      Kun on turvautunut Sanghaan, ystävistä parhaimpaan, tulee varoa joutumasta maallisten ystävien houkutusten johdattelemaksi.

 

Harjoitukseen kuuluu turvautumisen kohteita esittävien vertauskuvien: Buddhan kuvien, dharmatekstien ja munkin ja nunnan kaapujen, kunnioittaminen. Kuvat ja tekstit tulisi pitää puhtaassa paikassa korkealla omassa rauhassaan.

 

Turvautumisen kohteet pidetään mielessä ja on avuksi lausua turvautumisrukousta päivittäin sekä antaa  uhrilahjoja.

 

Sitoudunko turvautuessani tiettyyn opettajaan tai perinteeseen?

Ei, turvautuminen on yksi askel, opettajan valinta toinen. Kaikilla matkoilla ensimmäinen askel on kaikkein tärkein, ja niin turvautuminen on käännekohta omassa elämässä. Side, joka muodostuu itsen ja turvautumisseremonian suorittaneen laman välillä on ainutlaatuinen ja siitä voi syystä olla kiitollinen. Kaikissa kirjoissa kuitenkin neuvotaan harkitsemaan varsin tarkkaan, jopa joitain vuosia, ennen kuin valitsee henkilökohtaisen gurun. Oppilas valitsee gurunsa kokemuksen ja tiedon valossa. Turvautuminen on yhteinen kaikille buddhalaisille perinteille, eikä ole pakko jatkaa sen perinteen parissa, jonka ensimmäiseksi löytää.

 

Mistä saan lisätietoa turvautumisseremoniasta?

On parasta solmia inhimillinen yhteys autenttisen buddhalaiseen opettajaan ja keskukseen sekä pyytää henkilökohtaista ohjausta.  Seremonia on kuvattu sivulla Turvautuminen.

Lähde: Maitreyan mahayana uttara tantra. Englanninkielinen käännös ja kommentaari Maitreya on Buddha Nature (Ken Holmes)

Linkkejä

Turvautuminen tekstikokoelma

Mikä on juuriguru?  Kenting Tai Situpa

Kotisivu