Tai Situ Rinpochen neuvoja Rokpa Finlandry:lle  

 

Haastattelu New Delhissä 23.12.2003 (12. Kenting Tai Situpa on kagyu-perimyslinjan toiseksi korkein patriarkka)

 
Kysymys: Kansainvälisen Rokpa-järjestön Suomen osaston ja Samye Dzong -keskuksen puolesta pyytäisin teiltä neuvoja ja ohjausta uuden keskuksen perustamisvaiheessa. Millaisia asioita meidän olisi hyvä tietää?


Rinpoche: Yksi tärkeimmistä periaatteista on perustaa keskus sinne, missä ihmiset tarvitsevat dharmaa. Kun jossain on tarpeeksi kiinnostusta dharmaan, ihmiset haluavat oppia ja harjoittaa sitä, silloin tarvitaan keskusta. Sen koko riippuu ihmisten määrästä: jos ihmisiä on kymmenen, tehdään keskus heille, jos sata, tarvitaan paikka heitä varten. Jos on luostarivalan ottanut sangha, tulee perustaa luostari. Sen pitäisi tapahtua luonnollisesti ja talonpoikaisjärkeä käyttäen.

Olen sitä mieltä, ettei taloudelliseen puoleen tule kiinnittää liikaa huomiota. Uskon, että dharman seuraajien hengelliset ansiot ja Buddhan myötätunnon voima vaikuttavat niin, että kaikki mitä tarvitaan, saadaan. Ei siis pidä kuluttaa aikaan maalliseen suunnitteluun ja pikkurahojen laskentaan. Tietenkin jonkin verran sitä on tehtävä ja tärkeää on, että seuraa maan lakeja, muodostaa kansalaisjärjestön tai vastaavan organisaation ja seuraa tarkkaan kaikkia varojen keräämiseen ja kirjanpitoon liittyviä lakeja. Dharmakeskuksen tarkoitus on yksinkertainen: sen tulee olla hyödyksi tunteville olennoille, saattaa dharmaopetukset kaikkien saataville.

Kysymys: Tällä hetkellä he kokoontuvat pienessä huoneistossa ja toivovat, että kokoustila järjestyy luonnostaan.


Rinpoche: En voi luvata sitä, jonkin verran ponnistusta tarvitaan, mutta sen ei tarvitse olla maallista ponnistelua, niin että huolestuu ja stressaantuu. Tulee vain tehdä parhaansa, ja jos jotain on tarkoitus tapahtua, se tapahtuu. Ei voi vain odottaa, on suunniteltava ja nähtävä hiukan vaivaa. Mutta stressiä ei pidä ottaa, suunnittelun ja ponnistelun ei pidä lisätä neuroosejanne.

Kysymys: Keskuksen toiminnassa mukana olevat ovat tehneet nelikätisen Chenrezigin harjoitusta, Lääkäribuddhan pujaa, Vihreän Taran pujaa ja Guru Rinpoche lyhyttä harjoitusta. He harjoittavat myös hiljaista meditaatiota, tonglenia ja seuraavat Thrangu Rinpochen mahamudraohjeita, jotka hän on antanut julkiseen käyttöön. He opiskelevat Gampopan Vapautuksen jalokiviornamenttia...


Rinpoche: Kallisarvoisen vapautuksen ornamentti on oikea käännös, ei "Jalokivi". Tharpa rinpoche'i tsjen. Se ei ole tharpe rinchen tsjen. Se kuulostaa hyvältä, erinomaiselta. Se on oikein hyvä alku.


Kysymys: Tässä on aika laaja pohja ja Ornamentti on hyvä pohja...


Rinpoche: Kyllä, oikein hyvä.

Kysymys: Sitten kysymys suomennettavista dharmakirjoista. Voisiko teidän korkeutenne neuvoa millaisia kirjoja olisi hyvä kääntää?


Rinpoche: En tunne julkaisuoikeuksia, mutta on monia Chögyam Trungpa Rinpochen teoksia, jotka ovat hyviä. Hyviä dharmakirjoja on paljon, vaikka julkaisuoikeudet vaikuttavat minusta monimutkaisilta.

Kysymys: Ehkä jotain mahamudrasta?


Rinpoche: Kyllä, erinomaista.

Kysymys: Maassa kuten Suomi, jossa harjoitus on vasta alussa, millaisia opettajia neuvoisitte kutsumaan, korkean tason opettajia?


Rinpoche: Minusta se on toivottavaa. Korkean tason vierailut pitää järjestää kunnolla, jos esimerkiksi Hänen pyhyytensä Dalai Lama vierailee Suomessa, Suomen hallitus osallistuu varmasti ja monet organisaatiot kuten kristityt ja muut buddhalaiset, osallistujia on paljon ja se on hieno tapahtuma. Se on mieltä ylentävä, rohkaiseva ja inspiroiva tilaisuus. Tietenkin on opettajia, jotka tulevat vain opettamaan, mutta kun Dalai Laman tasoiset opettajat tulevat, se on suuri päätapahtuma, kokonaisvaltainen ja hyvin hyvä asia.

Kysymys: Saanko nauhoittaa opetuksianne täällä Delhissä niin että ihmiset voivat sitten kuunnella niitä Suomessa?


Rinpoche: Se käy aivan hyvin. Delhiläisten ja suomalaisten välillä ei ole eroa.


Kysymys: On elävämpää saada opetusta niin kuin lukea vain kirjoja.


Rinpoche: Minulta ei ole ilmestynyt kovin monta teosta, mutta olen huomannut, että niitä on käännetty eri kielille, ilman että olen edes tiennyt siitä. Minulle se sopii, ehdottomasti. En ole varma, ovatko kirjojen julkaisuoikeudet minulla vai kustantajalla enkä välitäkään, sillä dharma on kaikkia varten, jotka tahtovat opiskella sitä. Kirjani sisältävät perusopetusta ja kuka tahansa voi lukea niitä, se on yleistietoa. On joitakin pyhä opetuksia, ja silloin lukijan täytyy olla valmis niihin. Niiden lukemiseen tarvitaan lupa.

Kysymys: Voisitteko sanoa jotain bodhimielestä ja pyrkimyksestä tulla Buddhaksi. Emme tiedä tarkkaan, mikä Buddha on?


Rinpoche: Se, miksi prinssi Siddharta muuttui mietiskeltyään kuusi vuotta Naranjana-joen varrella ja bodhipuun alla, on kaikkien olentojen hyödyksi ajan ja kaikkien rajoitusten tuolla puolen. Meillä kaikilla on se mahdollisuus, haluamme saada kokonaan käyttöömme rajattomat voimavaramme, ja se käy yksinkertaisella tavalla. Tietenkin, jos tiedämme, miten olla Buddha, mikä Buddha on, olemme Buddha jo. Sitä ei voi tietää, ennen kuin tulee Buddhaksi. Mutta meillä on Buddha Sakyamunin esimerkki, hänen elämäkertansa, opetukset ja kaikki perimyslinjojen suuret mestarit. Omassa linjassamme ovat Marpa, Milarepa, Gampopa ja muut, monia esimerkkejä, joiden kaltaisia voimme olla.

Kysymys: Suomessa ja muualla nykymaailmassa arvot ovat muuttuneet kovin materialistisiksi. Onko niin, että niillä, jotka tulevat hyvinvointiyhteiskunnasta dharman piiriin on enemmän esteitä? Arvostamme rahaa ja kaikkea aineellista. Yhteiskunta asettaa sen muiden asioiden edelle ja ohjaa valintojamme. Kun alkaa harjoittaa dharmaa, tähän saa hieman välimatkaa.


Rinpoche: En usko, että idän ja lännen välillä on tässä asiassa mitään eroa. Entisaikaan ajateltiin miekan laatua, lehmien, jakkien ja lampaiden määrää ja maan suuruutta. Oli tärkeää, millaisia jalokiviä omisti. Nykyisin lännessä tärkeää on, millaisella autolla ajaa, millaisessa talossa asuu ja millainen asema työssä on. Asiat ovat erilaisia, mutta kyse on samasta. Nyt lasketaan seteleitä, numeroita ja nollia, ennen laskettiin lehmiä, lampaita, hevosia ja tuotettuja jyväsäkkejä, kultaa ja hopeaa. Ei se ole muuttunut.

Mitä enemmän kiintyy omaisuuteen ja mitä ahneemmaksi tulee, sitä suurempi este se on harjoituksellemme ja mitä vähemmän on kiintymystä ja ahneutta, sitä helpompi on harjoittaa. Joten pitää olla tarkkanäköinen. Vaikka eläisi kaiken aineellisen hyvän keskellä, jos mieli on selkeä, ympäristöllä ei ole suurta vaikutusta. Ja jos vetäytyy yksin luolaan, mutta mieli ei ole selkeä, voi elää siellä kuvitellen ympärilleen kaikki aineelliset mukavuudet. On aivan sama elääkö luolassa kuvitellen itselleen viihdykkeitä tai kaupungissa nauttien noista maallisista asioista. Voimme yrittää elää maallisten asioiden ympäröiminä kiintymättä niihin, keskittyä harjoitukseen ja olla sekaantumatta maalliseen, välttää lankeamasta houkutuksiin. Minusta ei pitäisi upota nautintoihin. Tulisi vain elää mukavasti ja käyttää teknisiä keksintöjä helpottamaan elämää, eikä antaa tekniikan saada ylivaltaa. Älä haukkaa enemmän kuin voit niellä!

Kysymys: Tässä yhteydessä kysyisimme, mitä rentoutuminen on? Pohjois-Euroopassa stressi on yleistä, olemme kilttejä ja hyviä kansalaisia, suoriutujia. Se johtuu protestanttisesta etiikastamme. Miten tärkeää on rentoutua mietiskelyn aikana?


Rinpoche: Jos on kireä ja jännittynyt, se ei merkitse, että olisi hyvä. Voi rentoutua ja olla hyvä, voi olla onnellinen ja hyvä. Rentoutuneena voi saada aikaan paljon. Jännittyneenä ei voi tehdä paljon ja jokaisesta asiasta tulee ylimääräinen taakka. Minusta on varsin tärkeää, että välttää stressiä. Stressi ja emotionaalisuus vääristävät kuin naurutalon peili, ei näe mitään sellaisena kuin se on, vaan kaikki on vääristynyttä. Jotta näkee asiat niin kuin ne ovat, peilin täytyy olla puhdas ja suora. Rentoutuminen ei ehkä ole oikea sana, tyyneyden tilassa lepääminen on parempi, tyyneys on hyvin tärkeää. Sitten se mitä ympärillään näkee, kaikki mitä tapahtuu, sen voi käsitellä, ja oma vaikutus ympäristöön ja ympäristön vaikutus itseen on myönteistä.

 

(Vuonna 2006 Rokpa Finland antoi tukensa Palpung Finlandin uskonnollisen yhdyskunnan perustamiselle.)

 

 

His Eminence Tai Situ Rinpoche's advice to Rokpa Finland
Interview in New Delhi 23.12.2003

Question: On behalf of Samye Dzong and Rokpa International in Finland, could you give some general advice and guidance when people are establishing a new centre. What should we bear in mind?

His Eminence: One of the most important things that I consider as a principle is: a dharma centre should be there when a local people have a need for a dharma centre. That means, when there are enough people who are interested in the dharma, who wish to learn and who wish to practise, then that is the time of having a centre. And the size of it according to the amount of people: if there are ten people, then you make that kind of centre, if there are hundred people, that kind of centre. And if there is a sangha community, then there should be a monastery. So it should be natural and common sense, that way.

I personally think, don't focus too much on the financial aspect. I believe that because of the merit of the individuals who will follow and because of the power of the Buddha, his compassion, whatever is necessary will be there. One should not spend so much time counting the pennies and planning this and that in a worldly manner. Of course you have to do a little bit, and one most important thing is to follow the law of the country in making a centre or a non-profit organisation or whatever or raising funds, financial accounting, all these things, you have to follow the law of the country very seriously. The purpose of the dharma centre is very simple: it should be for the benefit of the sentient beings to make the teaching of dharma available.

Question: At the moment they are temporarily having a little flat and they were thinking probably this issue of permanent place will just solve naturally.

H.E.: Well, I cannot say things will happen naturally - you have to put some effort - but the effort does not have to be like a worldly effort that you worry and you are stressed, not like that. You just do your best and if it is supposed to happen it will happen. You can't just wait for something to happen, you have to plan and put effort a little bit. But planning and effort should not become a stressful thing, it should not increase your neurosis.

Question: The people in the centre are following certain practises more or less regularly: 4-armed Chenrezig, Sangye Menla, Green Tara and short version of the Guru Rinpoche. They also do silent meditation and study Thrangu Rinpoche's mahamudra teachings which he has made public and given permission to do. They are also studying Gampopa's Jewel Ornament of Liberation and they do some tonglen...
H.E.: Ornament of Precious Liberation. That's the proper translation, not "Jewel". Tharpa rinpoche'i tsjen. It is not tharpe rinchen tsjen.  It sounds good, wonderful, that's a very good beginning.
Question: It is quite broad based and the Ornament is a good basis...
H.E.: Yes, very good.

Question: Then a question about the dharma books to be translated into Finnish language. Could your Eminence give an advice what kind of books should be translated?
H.E.: I don't know about copyrights, otherwise there are quite a number of books written by Chögyam Trungpa Rinpoche, they are very good. There are many good dharma books but as far as translations are concerned copyrights are complicated and I don't know.
Question: Perhaps something about mahamudra...?
H.E.: Very good yes.

Question: In countries like Finland where practitioners have just started, what would be your advice in asking teachers to come to teach, high level teachers to the centre, how would you advice on this point?
H.E.: I think it's a very good thing. Because things should be arranged properly and individuals like His Holiness Dalai Lama, I think if his visit takes place, the Government of Finland will definitely participate and there are many different organisations such as Christians and other Buddhists, so many will participate, it will be a wonderful thing. It will be very uplifting and encouraging and very inspiring thing. Of course teachers who come there just to teach is also one thing, but when teachers of his calibre come there, it is a major thing, an overwhelming event, and I think it is a very good thing.

Question: Can we record Your Eminences teachings here in New Delhi so that people could listen them in Finland?
H.E.: No problem. What's the difference between people in Delhi and people in Finland?
Question: It gives people an appetizer, more presence than reading the books all the time.
H.E.: And also for example my books - there aren't too many books but I found them translated to different languages, and I do not even know they were translated. For me it doesn't matter, that's fine, absolutely fine. But of course about the copyright I don't know. Do I have the copyrights or the publisher? But I really don't care, because dharma is for everybody who learns it. And as far as my books are concerned they are very simple, so, there should not be any inappropriateness in reading them by anyone, because they are so general. But some very sacred teachings - of course, the reader has to be ready for it. The reader has to be a person who is allowed to read it. So it depends.

Question: Could your Eminence say something about bodhicitta and the aspiration to become like Buddha. When one doesn't know what it is to be a Buddha exactly.
H.E. What Prince Siddharta became after six years of meditation at the bank of river Naranjana and under the bodhi tree, is to benefit all sentient beings beyond time and any limitation. That potential we all have, we wish to attain the full liberation of our limitless potential, and it's very
simple. Of course, if we know how to be a Buddha, what a Buddha is, we are already a Buddha. So we will never know how to be a Buddha until we become Buddha. But we have an example of Buddha Sakyamuni, his life story, his teachings and then all the great masters of all the different lineages. And our linage has Marpa, Milarepa, Gampopa etc., so many examples, so we can be just like them.

Question: The world I live in, Finland and elsewhere, the values we have are very materialistic. Would there be anything for us who come from this kind of so called welfare system, when we are starting to practise dharma, do we tend to have more obstacles? We value money so much and all material things. The society is giving priority to it and saying you should do this and that. When we start practising dharma we tend to see these things with more distance.
H.E.: I don't think there is any difference between west and east, because in east, if you think of olden days, you were thinking about the quality of your sword, the amount of cows and sheep, acres of land and yaks. What kind of jewelleries you have, these were important. Nowadays in the west you think about what kind of car you drive, what kind of house you live in, what kind of job position you have, these become important. So it's always the same, there is no difference. Just different things, now you count the paper money, numbers and zeros. Old days you counted cows, sheep, horses and barrels of grain you produced. These are exactly the same thing, how much gold and silver you had, those days. There is no difference.

And the more attachment and more greedy you become, that much obstacle it is for our practice and less attachment and less greedy we become, that much conducive it is for our practise. So we have to have clarity. Even if you live in the middle of everything, if your mind is clear; it doesn't affect you that much. But even if you live alone in a cave, if your mind is not clear, you might be imagining all the things that you might be having around you when you are in the middle of everything. A person living in a cave imagining all kind of worldly entertainment and those who are living in the city and enjoying worldly entertainment, the same. If you live with worldly entertainments but you are not attached to it, you concentrate in your practise and you are not getting involved with worldliness, certainly you are not indulging in it, then that is what you could do. I don't think we should indulge with anything. We should just have a comfortable life and make use of all the technology we have for comfort and then don't let it take over you. Don't bite more than you can chew!

Question: In this context we would like to ask, how important is relaxation? In the northern part of Europe we tend to be quite stressed and very law-abiding citizens and trying to be very good. This is because of our protestant ethics. How important is it to relax in one's meditation?
H.E.: If you are tense and bundled up, it doesn't mean you are good! You can relax and be good, you can be happy and be good. When you are relaxed you can do lots of things. When you are bundled up you cannot do many things, just each thing becomes an extra thing. So I think it's very important not to be stressed. Stress, emotion etc. are distorting, like if you have one of those Disney Land mirror type of glass, you will not see anything as it is, you will see everything as distorted. And you should have a clean straight glass in order to see things as they are. So relaxation - relax may not be the word - calm abiding is very important. Then whatever you see, whatever is going on, you are handling them and effecting on them and their effect on you is positive.

Question: Thank you!
H.E.: Welcome.

 

(In year 2006 Rokpa Finland supported establishing Palpung Finland.)
 

 

kotisivulle